Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | English info | Honours and awards

The highest prize among the honours awarded by the board of directors of Czech Medical Association of J.E. Purkyně to its members is The Award of J.E. Purkyně. It is the highest acknowledgement of exceptional merits in the development of the medical field and lifelong scientific work. It is annually awarded on the château in Libochovice.

CzMA announces competitions and awards prizes to its members for outstanding results in development of medical sciences and affiliated fields.

CzMA awards the following honours:

  • Purkyně Award – the highest appreciation for exceptional merits in development of the field and lifelong scientific work (list of winners)
  • Honourable medal of CzMA
  • Honourable membership in CzMA

Organisational units of CzMA (professional societies and fellowships of physicians) award a honourable membership to their members.

The awards of the board of directors of CzMA are awarded for published works in two categories:

  • Original scientific works
  • Works significantly affecting healthcare or applying scientific knowledge in medical practice