Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

Webová stránka komise: https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121 

Předseda komise: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. (benesji@volny.cz)

Tajemnice komise: Ing. Irena Drugdová (irena.drugdova@mzcr.cz)

Statut a jednací řád komise

Metodika Komise

Členové za ČLS JEP:

Zákon č. 268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

UPOZORNĚNÍ: Stanovisko předsednictva ČLS JEP ke změnám v úhradách obrub dioptrických brýlí

Formuláře pro podání návrhů: