Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | English info | Mission statement of CzMA
  • CzMA sees to development and spread of scientific information of medical sciences and affiliated fields, pursues utilization of this information in public healthcare with a special emphasis on preventive activities.
  • CzMA aims at increasing the level of expert knowledge of its members in medical sciences and affiliated fields and spread of health education among citizens.
  • CzMA supports research and development activities in healthcare, helps to create conditions for getting both experts and laymen acquainted with its achievements and enforces application of achievements in practice.
  • CzMA takes part in dealing with issues concerning management, organisation and implementation of diagnostic methods, medical and preventive care and relating activities.
  • CzMA creates conditions for exchange of information and development of all forms of cooperation among its members and organisations and institutions of a similar nature in the Czech Republic and abroad.
  • CzMA supports activities of professional associations, fellowships of physicians and other associations of personnel in healthcare and affiliated fields.
  • CzMA sees to compliance with ethical principles while performing medical occupation.
  • CzMA sees to the use of only such diagnostic, preventive and medical methods whose nature and effects are based on currently acknowledged scientific evidence.