Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví je zřízena předsednictvem ČLS JEP, z.s., které do ní jmenuje zástupce různých odborných společností ČLS JEP, z.s., dlouhodobě se věnujících této problematice.

Posláním pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, z.s. je pomáhat racionálnímu a efektivnímu rozvoji elektronického zdravotnictví především tím, že bude v rámci veřejné i odborné diskuse o elektronickém zdravotnictví koordinovat, prezentovat a prosazovat odborné názory lékařů a odborných společností s cílem posílit v tomto procesu odborný přístup, nezatížený komerčními nebo politickými vlivy.

Pracovní skupina byla založena předsednictvem ČLS JEP, z.s. v roce 2013.

Všechny dokumenty a informace k činnosti pracovní skupiny, včetně aktuálního seznamu členů skupiny a kontaktů naleznete na stránce http://psez.webnode.cz