Česká angiologická společnost

Anglický název:
Czech Society of Angiology
Latinský název:
Societas Angiologica Bohema
Zkratka:
ČAS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
324
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (16.02.2021 - 15.02.2025)

Předseda

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

1.LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 +420 775 954 470 dkare@lf1.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 606 570 559 karel.roztocil@ikem.cz
Místopředseda

MUDr. Jiří Matuška

MediCentrum - Cévní ambulance Kollárova 9, 695 01 Hodonín +420 777 215 598 jiri.matuska@matmed.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

IKEM a Interní klinika 2.LF UK a FN Motol Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 607 643 119 japi@ikem.cz
Pokladník

doc.MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

LF UK a FN Plzeň, II. Interní klinika v Plzni Dr. E. Beneše 13, Plzeň hirmerova@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

3. LF UK a FNKV Praha +420 724 649 912 dusan.kucera@lf3.cuni.cz, kucera@pedicor.cz
Člen výboru

MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

1.LF UK a VFN II. Interní klinika kardiologie a angiologie, 120 00 Praha 2 +420 724 214 045 Miroslav.Chochola@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Vařejka

Národný ústav srdcových a cievnych chorob, a.s. Bratislava +420 724 214 045 petr.varejka@gmail.com
Člen výboru

doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.

3. LF UK a FNKV Praha +420 603 426 473 miroslav.bulvas@fnkv.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Alena Broulíková, CSc.

1.LF UK a VFN III. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha 2 +420 606 214 038 alena.broulikova@lf1.cuni.cz
Člen revizní komise

MUDr. Irena Muchová

Cévní, interní a rehabilitační s.r.o Malátova 18, 150 00 Praha 5 +420 737 430 834 imuchova@atlas.cz
Člen revizní komise

Jean - Claude Lubanda

1.LF UK a VFN II. Interní klinika kardiologie a angiologie, 120 00 Praha 2 +420 702 089 480 jean-claude.lubanda@vfn.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Ambulantních angiologů

MUDr. Irena Muchová

II. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 257 316 066 imuchova@atlas.cz
Intervenční a intensivní angiologie

doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.

II. interní klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 668 miroslav.bulvas@fnkv.cz
Sester

Michaela Malá

II. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 224 962 867 mala.michaela@vfn.cz; michaela.mala@seznam.cz