Česká chirurgická společnost

Anglický název:
Czech Surgical Society
Latinský název:
Societas Chirurgica Bohema
Zkratka:
ČCHS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1546
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (17.06.2020 - 16.06.2024)

Předseda

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Chirurgická klinika, FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 105 Kala.Zdenek@fnbrno.cz
1. místopředseda

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Chirurgická klinika, FN Královské Vinohrady Šrobárova 1150, 100 34 Praha 10 +420 267 162 410 robert.gurlich@fnkv.cz
2. místopředseda

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc

I. chirurgická klinika, VFN Praha Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2 +420 224 962 200 zdenek.krska@vfn.cz
Vědecký sekretář

prim. MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.

Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje Kyjevská 44, 532 03 Pardubice +420 466 012 101 lukas.sakra@nempk.cz
Pokladník

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Chirurgické oddělení, EUC Klinika Zlín třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín +420 571 857 312 jiri.gatek@eucklinika.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

III. chirurgická klinika, FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 438 001 robert.lischke@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

III. chirurgická klinika, FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 438 016 pavel.pafko@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

I. chirurgická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 442 742 cestmir.neoral@fnol.cz
Člen výboru

MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA

Chirurgické oddělení, Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice orhalmi@volny.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

III. chirurgická klinika, FN Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava +420 597 375 001 leopold.pleva@fno.cz
Člen výboru

MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D., FEBS

University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust Lancaster, Lancashire, GB ondrejryska@centrum.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Chirurgická klinika, FTN Praha Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 +420 261 082 632 jaromir. simsa@ftn.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Matej Škrovina, Ph.D., FEARCS

Chirurgické oddělení, Nemocnice AGEL Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín +420 556 773 645 matej.skrovina@nnj.agel.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chirurgická klinika, FN Plzeň Alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň +420 377 104 270 treska@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Klinika operační onkologie, MOÚ Brno Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno +420 543 134 102 jan.zaloudik@gmail.com

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.

I. chirurgická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 442 749 dusan.klos@fnol.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

II. chirurgická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 602 730 960 miloslavduda@gmail.com
Člen revizní komise

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

I. chirurgická klinika, VFN Praha Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2 +420 224 962 259 david.hoskovec@vfn.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Koloproktologická

MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA

Chirurgické oddělení, Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice orhalmi@volny.cz
Mladých chirurgů

MUDr. Tomáš Grolich, Ph.D.

Chirurgická klinika, FN Brno Jihlavská 340/20, 625 00 Brno grolich.tomas@fnbrno.cz
Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

prim. MUDr. Martin Hrubý

Chirurgie Turnov 28. října 1000, 511 01 Turnov +420 481 446 120 martin.hruby@nemlib.cz
HPB Chirurgie

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS

Chirurgická klinika, FN Královské Vinohrady Šrobárova 1150, 100 34 Praha 10 +420 267 162 410 hpbsekce2021@gmail.com
Endoskopické a miniinvazivní chirurgie

doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

Chirurgické oddělení, Nemocnice AGEL Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín lubomir.martinek@nnj.agel.cz
Mammologická

doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.

Chirurgické oddělení, EUC Klinika Zlín třída Tomáše Bati 5135, 760 01 Zlín jiri.gatek@eucklinika.cz
Ambulantních chirurgů

prim. MUDr. Ladislav Knajfl

Chirurgická ambulance Cimburkova 407/31, 130 00 Praha 3 +420 222 781 366 knajfl@volny.cz
Herniologická

MUDr. Adolf Gryga, Csc.

Chirurgické oddělení, Nemocnice AGEL Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov +420 852 315 875 adolf.gryga@npv.agel.cz
Intenzivní péče pro chirurgii

prim. MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

Nemocnice Havířov Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov igor.satinsky@nsphav.cz
Hrudní chirurgie

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

III. chirurgická klinika, FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 438 001 robert.lischke@fnmotol.cz
Endokrinochirurgická

MUDr. Svatopluk Smutný

Chirurgické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram smut@post.cz
Onkochirurgická

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.

I. chirurgická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 442 749 dusan.klos@fnol.cz
IBD chirurgie

prim. MUDr. Zuzana Šerclová

Chirurgické oddělení, Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice +420 311 553 015 ibdchirurgie@nemocnice-horovice.cz