Česká dermatovenerologická společnost

Anglický název:
Czech Dermatovenereology Society
Latinský název:
Societas Dermatovenerologica Bohema
Zkratka:
ČDS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
862
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Dermatovenerologická klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 602 214 443 avemedica@email.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dermatovenerologická klinika FN HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 603 771 080 ettler@fnhk.cz
Vědecký sekretář

prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Immunoflow Rychnovská 561, 190 00 Praha 9 +420 605 218 671 nina.benakova@email.cz
Pokladník

prim. MUDr. Lubomír Drlík

Dermatovenerologická ambulance Nádražní 82/35, 789 85 Mohelnice +420 722 664 966 mudr.drlik@email.cz
Člen výboru

MUDr. Hana Komrsová

Kožní ambulance Urxova 1/470, 186 00 Praha 86 +420 723 987 096 rk737@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Dana Duchková, DrSc.

Kožní sanatorium s.r.o. Velká Hradební 47, 400 11 Ústí nad Labem 11 duchkova@koznisanatorium.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Marie Selerová, Ph.D.

Kožní odd., Nemocnice a.s. Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín 1 +420 602 775 970 marie.selerova@nnj.agel.cz
Člen výboru

MUDr. Renata Pásková

Kožní ambulance Sumínova 8, 750 02 Přerov 2 +420 720 281 760 paskova.renata@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 604 333 002 jstork@lf1.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Růžena Pánková, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 ruzena.pankova@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

Fakulta zdravotnických studií ZČU Tylova 57, 306 14 Plzeň +420 605 167 611 resl@fzs.zcu.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 732 344 724 ivana.kuklova@lf1.cuni.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 602 250 876 arenbergerova@email.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Stanislava Polášková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 604 252 486 polaskova.s@centrum.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Lymfologická
Podologická

Mgr. Jaroslav Fešar, MBA

Alergologická

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

I. dermatologická klinika FNuSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 803 eliska.dastychova@fnusa.cz
Angiologická

prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Centrum dermatovenerologické angiologie Na Konvářce 6, 150 00 Praha 5 +420 251 555 899 strejcek@ri.ipex.cz
Dětská

prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Dětské kožní oddělení FN Černopolní 9, 625 00 Brno +420 532 234 527 hbuckov@fnbrno.cz
Fotobiologická

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Dermatovenerologická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 836 357 ettler@fnhk.cz
Histopatologická

doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.

Dermatologická ambulance Mazurská 4842, 181 00 Praha 81 +420 283 024 140 Lumir.Pock@volny.cz
Psychodermatologie

doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 437 Ruzena.Pankova@lf1.cuni.cz
Mykologická

MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.

Kožní klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 961 111
Onkologická

prim. MUDr. Ivana Krajsová, CSc., MBA

Kožní oddělení VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 426 krajsova@vfn.cz
Venerologická

Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

Mladých dermatovenerologů

MUDr. Gkalpakiotis Spyridon

Dermatovenerologická klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 348 spyros@centrum.cz
Akné a obličejové dermatózy

doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Dermatoskopická

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

Fotodynamická léčba

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Imunodermatologická

prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Korektivní dermatologie

MUDr. Jiřina Cabalová

Výzkumná

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA