Česká diabetologická společnost

Anglický název:
Czech Diabetes Society
Latinský název:
Societas Diabetologica Bohema
Zkratka:
ČDS
Webová stránka:
Časopis :
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa
Počet členů společnosti:
913

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2020)

Předseda

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 957 jan.skrha@lf1.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Eva Račická

MUDr. Račická s.r.o. Lumírova 639/2, 700 30 Ostrava 30 +420 603 775 976 eva.racicka@centrum.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 261 364 100 tepe@ikem.cz
Vědecký sekretář

prof. doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 463 mpra@lf1.cuni.cz
Pokladník

MUDr. Jiří Hradec

IDE CR s.r.o. Palackého 191, 537 01 Chrudim 1 +420 469 638 943 j.hradec@volny.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 jan.soupal@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

I. interní klinika FNuSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 253 jindrich.olsovsky@fnusa.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

Diabetologické centrum, Interní klinika FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 518 Lacigova@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 908 mhalu@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Marcela Szabó

DIABETES s.r.o. Na Neklance 3232/36, 150 00 Praha 5 +420 723 007 419 MSzabo@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 432 254 zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 000 milan.kvapil@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

I. interní klinika FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 517 rusavy@fnplzen.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Tomáš Merhaut

Diabetologická a interní ordinace Revoluční 765/19, 115 93 Praha 1 +420 224 210 877 TMerhaut@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jitka Zemanová

Interní a diabetologická ordinace Francouzská třída 2080/4, 326 00 Plzeň 26 +420 378 014 224 zjitka@email.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jana Vyoralová

Diabetologická ambulance U Polikliniky 1289, 698 01 Veselí nad Moravou +420 511 191 109 diajv@seznam.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Technologická
Diabetes a těhotenství
Psychologická

doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 518 Lacigova@fnplzen.cz
Diabetologických sester

Jitka Andrášková

Pekařská 53, 656 91 Brno - Bohunice +420 543 182 267 jitka.andraskova@fnusa.cz
Podiatrická

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

+420 261 365 131 vlfe@medicon.cz
Dětská diabetologie

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.