Česká diabetologická společnost

Anglický název:
Czech Diabetes Society
Latinský název:
Societas Diabetologica Bohema
Zkratka:
ČDS
Webová stránka:
Časopis :
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa
Přibližný počet členů:
917
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 15.03.2022 - 14.03.2026)

Předseda

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 463 mpra@lf1.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Marcela Szabó

DIABETES s.r.o. Na Neklance 3232/36, 150 00 Praha 5 +420 723 007 419 MSzabo@seznam.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 432 000 zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 jan.soupal@lf1.cuni.cz
Pokladník

MUDr. Jitka Zemanová

Interní a diabetologická ordinace Francouzská třída 2080/4, 326 00 Plzeň 26 +420 378 014 224 zjitka@email.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 957 jan.skrha@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Barbora Doležalová

INTENDIA klinika s.r.o. Palackého tř. 198, 537 01 Chrudim +420 469 638 943 barbora.dolezalova@email.cz
Člen výboru

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

+420 261 365 131 vlfe@medicon.cz
Člen výboru

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 120 00 Praha +420 224 966 455 milan.flekac@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 908 mhalu@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 000 milan.kvapil@fnmotol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

IKEM, Centrum diabetologie Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha +420 261 364 107 alji@ikem.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 261 364 100 tepe@ikem.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.

KNTB, a.s., Diabetologické centrum Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín +420 577 552 216 adamikova@bnzlin.cz
Člen revizní komise

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.

DIALINE s.r.o., Interní a diabetologická ordinace Tylova 39, 301 00 Plzeň jankovec@dialine.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

StefaMed, s.r.o. K Sokolovně 309, 503 41 Hradec Králové +420 491 611 507 stefajoz@seznam.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Diabetes a těhotenství
Technologická

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 jan.soupal@lf1.cuni.cz
Psychologická

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.

StefaMed, s.r.o. K Sokolovně 309, 503 41 Hradec Králové +420 491 611 507 stefajoz@seznam.cz
Diabetologických sester

Jitka Andrášková

II. interní klinika FNuSA Pekařská 53, 656 91 Brno - Bohunice +420 543 182 267 jitka.andraskova@fnusa.cz
Podiatrická

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

+420 261 365 131 vlfe@medicon.cz
Dětská diabetologie

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 432 000 zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz