Česká endokrinologická společnost

Anglický název:
Czech Society of Endocrinology
Latinský název:
Societas Endocrinologica Bohema
Zkratka:
ČES
Webová stránka:
Časopis :
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
Přibližný počet členů:
489
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 20.12.2021 - 19.12.2025)

Předseda

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 michal.krsek@vfn.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 432 201 marta.snajderova@lfmotol.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

IV. interní klinika LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 494 capj@lfhk.cuni.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 919 jan.jiskra@lf1.cuni.cz
Pokladník

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 601 petr.vlcek@fnmotol.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 522 GabalecF@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.

III. interní klinika 1. LFUK a VFN U nemocnice 1, 128 00 Praha +420 224 962 121 tomas.zelinka@lf1.cuni.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Endokrinologický ústav Národní 8, 116 94 Praha 1 +420 224 905 276 bbendlova@endo.cz
Člen výboru

MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.

Endokrinologický ústav Národní 8, 110 00 Praha 1 +420 224 905 111 mdvorakova@endo.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

III. interní klinika a metabolismu 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 819 vhana@lf1.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jana Ježková, PhD.

III. interní klinika 1. LFUK a VFN U Nemocnice 1, 128 00 Praha - Nové Město +420 224 966 452 jana.jezkova@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Mikuláš Kosák, Ph.D.

Interní klinika ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha +420 973 203 130 mikulas.kosak@uvn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 001 jan.lebl@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK v Motole V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 432 000 zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 601 petr.vlcek@fnmotol.cz
Člen výboru

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

1. interní klinika, FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 514 krcmam@fnplzen.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Richard Stejskal

Lékařské centrum Václavka Musílkova 55, 150 00 Praha 5 +420 257 210 677 rstejskal@vaclavka-medical.cz
Člen revizní komise

MUDr. Václav Hána ml., Ph.D.

III. interní klinika 1.LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 921 vaclav.hana2@vfn.cz
Člen revizní komise

MUDr. Vladimír Weiss, CSc.

Endokrinologie Weiss Soukalova 3355, 143 00 Praha 12 - Modřany +420 241 047 381