Česká farmaceutická společnost

Anglický název:
Czech Pharmaceutical Society
Latinský název:
Societas Pharmaceutica Bohema
Zkratka:
ČFS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
936
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Farmaceutická fakulta UK Ak. Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5 +420 495 067 389 dolezalm@faf.cuni.cz
Místopředseda

PharmDr. Vladimír Holub

Nemocniční lékárna, FNUSA Pekařská 664/53, 656 91 Brno +420 543 182 161 vladimir.holub@fnusa.cz
Místopředseda

PharmDr. Pavel Grodza

Lékárna U Černého orla Masarykovo nám. 17, 741 01 Nový Jičín +420 556 701 306 p.grodza@panacea.cz
Vědecký sekretář

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Farmaceutická fakulta UK Ak. Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec králové +420 495 067 251
Pokladník

Mgr. Jiří Kotlář

Nemocniční lékárna - FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové jiri.kotlar@fnhk.cz
Člen výboru

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

České farm. muzeum, UK Hospital 81, 544 43 Kuks +420 495 067 581 babica@faf.cuni.cz
Člen výboru

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

Odd.klinické farmacie,Nemocnice na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 273 036 Milada.halacova@homolka.cz
Člen výboru

Mgr. Michal Hojný

Ústavní lékárna, IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 261 362 327 michal.hojny@ikem.cz
Člen výboru

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové fialovad@faf.cuni.cz
Člen výboru

PharmDr. Marie Zajícová

Lékárna, Slezská nemocnice Olomoucká 86, 746 01 Opava +420 553 766 510 marie.zajicova@nemocnice.opava.cz
Člen výboru

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Farmaceutická fakulta UK Štefánikova 374, Hradec Králové 11 vlcek@faf.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

PharmDr. Martina Lisá, Ph.D.

Nemocniční lékárna OVV III, VFN Karlovo nám. 32, 128 08 Praha 2 +420 224 966 703 lisa.martina@vfn.cz
Člen revizní komise

PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

Katedra sociální a klinické farmacie, UK Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové +420 495 067 653 martin.dosedel@faf.cuni.cz
Člen revizní komise

doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

Katedra farmaceutické chemie a analýzy, FF UK v Hradci Králové Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové +420 495 067 257 miletin@fafa.cuni.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Syntetických léčiv
Sociální farmacie
Farmaceutických asistentů
Spolek farmaceutů v Praze
Spolek moravskoslezských farmaceutů v Ostravě
Spolek farmaceutů v Brně
Spolek farmaceutů v Hradci Králové
Technologie léků
Klinické farmacie
Nemocničních lékárníků
Přírodních léčiv
Lékárenství
Farmaceutické kontroly a bioanalytiky
Dějin farmacie
Spolek farmaceutů ve Zlíně