Česká gastroenterologická společnost

Anglický název:
Czech Gastroenterological Society
Latinský název:
Societas Gastroenterologica Bohema
Zkratka:
ČGS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
860
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022)

Předseda

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

FN Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 442 202 ondrej.urban@fnol.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

ISCARE Českomoravská 2510/19, Praha 9 +420 495 834 240 milan.lukas@email.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II.interní klinika FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 834 240 stanislav.rejchrt@fnhk.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

2. interní gastroenterologická klinika FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 834 240 ilja.tacheci@fnhk.cz
Pokladník

prim. MUDr. Vladimír Nosek

Oddělení gastroenterologie, Nemocnice Nemocniční 15, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 +420 483 345 540 nosek@nemjbc.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

II. Interní klinika - gastroenterologická a geriatrická FN a LF UP I. P. Pavlova 6, Olomouc +420 595 633 265 faltprem@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

2. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 834 240 jiri.cyrany@fnhk.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek +420 558 415 365 vitekp@nemfm.cz
Člen výboru

MUDr. Luděk Hrdlička

ResTrial, Gastro Endo,s.r.o. Sofijské náměstí 3404/3 3404/3, 143 00 Praha 4 ludek.hrdlicka@post.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

IKEM Vídeňská 800, Praha 4 +420 236 051 111 tohu@medicon.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice a.s., oddělení Gastroenterologie B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice +420 224 966 283 mbortlik@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jana Koželuhová, Ph.D.

I. int. kl.odd. gastroenterologie - FN Alej Svobody 80, Plzeň 23 +420 377 103 322 KOZELUHOVA@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.

Interní klinika, Úsek gastroenterologie, FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 224 439 452 radan.keil@lfmotol.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA

II. interní klinika LF UK a FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 834 240 bures@lfhk.cuni.cz
Předseda revizní komise

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

IV. interní klinika gastroenterologie a hepatologie VFN U Nemocnice 2, Praha 2 +420 224 962 093 lukas.karel@vfn.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Klinika hepatogastroenterologická IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 4 +420 261 364 016 jusp@medicon.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Endoskopická

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 818 rejchrt@lfhk.cuni.cz
Mladých gastroenterologů

MUDr. Denisa Kyselová (Erhartová)

IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 denisa.erhartova@ikem.cz
Ambulantních gastroenterologů

MUDr. Luděk Hrdlička

ResTrial, Gastro Endo,s.r.o. Sofijské náměstí 3404/3 3404/3, 143 00 Praha 4 ludek.hrdlicka@post.cz