Česká gerontologická a geriatrická společnost

Anglický název:
Czech Society of Gerontology and Geriatrics
Latinský název:
Societas Gerontologica et Geriatrica Bohema
Zkratka:
ČGGS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
304

Členové výboru společnosti

Předseda

prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

III. interní gerontometabolická klinika FN v HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 777 722 257 JuraskovaBozena@seznam.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Martina Nováková

Centrum následné péče FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 736 750 851 Martina.Novakova@fnmotol.cz
Místopředseda

prim. MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MBA

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 608 926 924 bielakovak@seznam.cz
Místopředseda

MUDr. Jiří Zajíc

III. interní gerontometabolická klinika FN v HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 732 581 812 kalous.jz@seznam.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Londýnská 15, 120 00 Praha 2 +420 602 834 606 topinkova.eva@vfn.cz
Pokladník

prim. MUDr. Renáta Petrová

Soukromá geriatrická ambulance 140 00 Praha 4, mobil: 606-843266 +420 606 843 266 petrovarenata@tiscali.cz
Člen výboru

MUDr. Astrid Matějková

Nemocnice Pardubice, Geriatrické centrum, geriatrická ambulance Dašická 1 804, 530 00 Pardubice Astrid.Matejkova@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Milan Stolička, Ph.D.

LDN Klokočov Klokočov 59, 747 47 Vítkov 3 +420 602 434 930 milan.stolicka@fno.cz
Člen výboru

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Gerontologické centrum Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 82 +420 728 530 175 hana.vankova@lf3.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Dana Hrnčiariková, Mgr. Ph.D.

III. interní gerontometabolická klinika FN v HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 774 802 772 danahrnciarikova@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Zuzana Šnajdrová

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Vlašská 36, 118 33 Praha 1 +420 731 840 844 snadrova@nmskb.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická LF UP I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 724 509 454 milena.bretsnajdrova@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Klinika interní geriatrie a praktického lékařství LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 602 726 497 weber.pavel@fnbrno.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA

Odborný léčebný ústav, p.o. Paseka 145, 783 97 Paseka u Šternberka +420 736 415 180 polzerova@olupaseka.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Helena Kajtmanová

Nemocnice Písek a.s., odd. následné péče Karla Čapka 589, 397 01 Písek 1 +420 777 357 822 kajtmanova@nemopisek.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Zuzana Boháčová

Centrum klinické gerontologie KN T. Bati Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín +420 721 974 423 bohacova@bnzlin.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Ingrid Rýznarová

Geriatrické a doléčovací odělení, Slezká nemocnice Opava Olomoucká 86, 746 01 Opava 1 +420 724 486 637 ingrid.ryznarova@nemocnice.opava.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Mladých geriatrů
Sociálně právní

JUDr. Daniela Bruthansová

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 +420 224 972 684 daniela.bruthansova@vupsv.cz