Česká gynekologická a porodnická společnost

Anglický název:
Czech Gynecological and Obstetrical Society
Latinský název:
Societas Gynaecologica et Obstetricia Bohema
Zkratka:
ČGPS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1872
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 11.2.2022 - 10.2.2026)

Předseda

prim. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., CSc.

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o. Orlí 10, 602 00 Brno 2 +420 602 511 255 cgps@cgpsbrno.cz
Místopředseda

MUDr. Radovan Vlk

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV Ruská 2411, 100 00 Praha radovan.vlk@lf3.cuni.cz
Pokladník

Ing. Petra Smrčková

Kostelec u Křížků 254, 251 68 Kamenice +420 724 160 598 petrajela@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové kacermar@fnhk.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 725 744 995 martin.prochazka@fnol.cz
Člen výboru

MUDr. Marek Ožana

NOVAGYN s.r.o Nádražní 104, 720 00 Ostrava +420 725 800 333 marekozana@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

G-CENTRUM Olomouc s.r.o. Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc 2 +420 602 740 985 skrivanek@g-centrum.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 474 AParizek@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Nový

K Starým valům 26 326 00 Plzeň 26, mobil: 603-437224 +420 603 437 224 jan.novy@centrum.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jiří Presl, CSc.

Gynekologicko - porodnická klinika LF UK a FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 736 679 845 presl.j@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Škultéty

JST Medical Pro, s.r.o Ovenecká 24, 170 00 Praha 7 +420 774 494 265 jiri.skultety@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Alexandra Stará

MediStar, s.r.o. Slavíkova 15, 120 00 Praha 2 +420 603 546 060 alexstara@volny.cz
Člen výboru

MUDr. Olga Hlaváčková

Soukromá gynekologická ambulance Zeyerova 2442, 397 01 Písek 1 +420 605 262 644 hlavackovaolina@gmail.com
Člen výboru

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Gynekologicko - porodnická klinika FN Brno a LF MU Obilní trh 526/11, 602 00 Brno Weinberger.Vit@fnbrno.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o. Orlí 10, 602 00 Brno 2 +420 542 217 658 vit@unzeitig.info
Člen revizní komise

MUDr. Antonín Kořenek, Ph.D.

REHGYN, s.r.o Wolkerova 533, 793 76 Zlaté Hory +420 584 425 252 a.korenek@tiscali.cz
Člen revizní komise

MUDr. Oldřich Šottner

MUDr. Oldřich Šottner, s.r.o. Kozlov 62, 588 21 Kozlov sottner.cgps@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Perinatologie a fetomaternální medicína

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové kacermar@fnhk.cz
Ultrazvukové diagnostiky

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Centrum fetální medicíny, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 852 785 marek@lubusky.com
Gynekologie dětí a dospívajících

MUDr. Jana Alešová

jana.alesova@gmail.com
Gynekologické endoskopie

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 585 854 103 radovan.pilka@fnol.cz
Asistované reprodukce

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

IVF Clinic a.s. Horní Lán 6, 779 00 Olomouc +420 588 884 180 stepan.machac@ivfclinic.cz
Gynekologické endokrinologie

doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 118 michael.fanta@volny.cz
Onkogynekologická

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 111 dc@davidcibula.cz
Kolposkopie a cervikální patologie

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o. Orlí 10, 602 00 Brno 2 +420 542 221 661 cgps@cgpsbrno.cz
Analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 474 AParizek@seznam.cz
Pro otázky menopausy

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

+420 222 544 608 jajegyn@seznam.cz
Urogynekologická

MUDr. Lukáš Horčička, Ph.D.

GONA s.r.o. Národní třída 25, 110 00 Praha 1 +420 221 085 288 horcic.luk@volny.cz
Ambulantních gynekologů

MUDr. Jan Nový

K Starým valům 26, 326 00 Plzeň 26 +420 377 421 125 jan.novy@centrum.cz
Senologická

prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Nemocnice na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 +420 266 083 202 michal.zikan@bulovka.cz
Infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 381 jiri.spacek2@fnhk.cz
Gynekologů a porodníků lůžkových zdravotních zařízení

prof. MUDr. Michal Zikán, PhD.

Nemocnice na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 +420 266 083 202 michal.zikan@bulovka.cz
Gynekologické sexuologie

doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole V Úvalu 84, 152 06 Praha 5 +420 224 434 203 zlatko.pastor@fnmotol.cz
Pro léčbu endometriózy

MUDr. Jan Drahoňovský, MBA

jan.drahonovsky@upmd.eu
Lékařů ve specializační přípravě

MUDr. Jan Přáda

Jan.Prada@vfn.cz
Pro antikoncepci a reprodukční zdraví

MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.

Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábř. 157, 147 00 Praha 47 +420 296 511 849 petr.krepelka@upmd.cz