Česká gynekologická a porodnická společnost

Anglický název:
Czech Gynecological and Obstetrical Society
Latinský název:
Societas Gynaecologica et Obstetricia Bohema
Zkratka:
ČGPS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
1840
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021)

Předseda

prim. MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., CSc.

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o. Orlí 10, 602 00 Brno 2 +420 602 511 255 cgps@cgpsbrno.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157, 147 00 Praha 47 +420 603 478 370 cgps.mistopredseda@upmd.eu
Pokladník

MUDr. Petr Velebil, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4 - Podolí +420 724 738 798 vscgps@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.

Zdeněk Tesař, s.r.o. Privátní gynekologická ambulance Ohmova 271, 109 00 Praha 111 +420 602 226 912 zdenek.tesar@centrum.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Ústav porodní asistence FZV UP, Ústav lékařské genetiky LF UP I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 725 744 995 martin.prochazka@fnol.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Sanatorium SANUS Labská kotlina 1220, 500 02 Hradec Králové 2 jstepan@email.cz
Člen výboru

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

G-CENTRUM Olomouc s.r.o. Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc 2 +420 602 740 985 skrivanek@g-centrum.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 9 radovan.pilka@fnol.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Nový

K Starým valům 26 326 00 Plzeň 26, mobil: 603-437224 +420 603 437 224 jan.novy@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Ivan Huvar, CSc.

Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří Polní 553/3, 639 00 Brno 39 +420 608 830 246 huvar@centrum.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4 - Podolí +420 603 431 675 mechurovaa@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Alexandra Stará

MediStar, s.r.o. Slavíkova 15, 120 00 Praha 2 +420 603 546 060 alexstara@volny.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 602 775 952 martan@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Olga Hlaváčková

Soukromá gynekologická ambulance Zeyerova 2442, 397 01 Písek 1 +420 605 262 644 hlavackovaolina@gmail.com

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové jiri.spacek2@fnhk.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Porodnicko-gynekologická klinika OU a FN 708 52 Ostrava, mobil: 737-208142 +420 737 208 142 ondrej.simetka@fno.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o. Orlí 10, 602 00 Brno 2 +420 603 447 602 vit@unzeitig.info

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Perinatologie a fetomaternální medicína

doc. MUDr. Kacerovský Marian, Ph.D.

Porodnická a gynekologická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 777 657 991 kacermar@fnhk.cz
Ultrazvukové diagnostiky

prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA

Centrum fetální medicíny, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 852 785 marek@lubusky.com
Gynekologie dětí a dospívajících

MUDr. Jana Alešová

jana.alesova@gmail.com
Gynekologické endoskopie

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko Gynekologická Klinika FN a LF UP Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 585 854 103 radovan.pilka@fnol.cz
Asistované reprodukce

MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

IVF Clinic a.s. Horní Lán 6, 779 00 Olomouc +420 588 884 180 stepan.machac@ivfclinic.cz
Gynekologické endokrinologie

MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 118 michael.fanta@volny.cz
Onkogynekologická

prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 111 dc@davidcibula.cz
Kolposkopie a cervikální patologie

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, s.r.o. Orlí 10, 602 00 Brno 2 +420 542 221 661 cgps@cgpsbrno.cz
Analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 474 AParizek@seznam.cz
Pro otázky menopausy

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

+420 222 544 608 jajegyn@seznam.cz
Urogynekologická

MUDr. Lukáš Horčička

GONA s.r.o. Národní třída 25, 110 00 Praha 1 +420 221 085 288 horcic.luk@volny.cz
Ambulantních gynekologů

MUDr. Jan Nový

K Starým valům 26, 326 00 Plzeň 26 +420 377 421 125 jan.novy@centrum.cz
Senologická

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

+420 266 083 229 Michal.zikan@lf1.cuni.cz
Infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví

prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 381 jiri.spacek2@fnhk.cz
Gynekologů a porodníků lůžkových zdravotních zařízení

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

michal.zikan@lf1.cuni.cz, michal.zikan@bulovka.cz
Gynekologické sexuologie

MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 724 031 782 pastor.zlatko@volny.cz
Pro léčbu endometriózy

MUDr. Jan Drahoňovský, MBA

jan.drahonovsky@upmd.eu
Lékařů ve specializační přípravě

MUDr. Jan Přáda

Jan.Prada@vfn.cz