Česká hematologická společnost

Anglický název:
Czech Hematological Association
Latinský název:
Societas Haematologica Bohema
Zkratka:
ČHS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1206
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 1.7.2022 - 30.6.2026)

Předseda

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

FNHK, IV. Interní hematologická klinika Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 686 pavel.zak@fnhk.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 233 642 mayer.jiri@fnbrno.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I.interní klinika 1. LF UK a VFN Praha- klinika hematologie U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 527 trneny@mbox.cesnet.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Klinika dětské hematologie a onkologie FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 436 400 jan.stary@lfmotol.cuni.cz
Pokladník

Zdenka Pavlíková

IV. interní hematologická klinika - laboratoř FN HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 276 zdenka.pavlikova@fnhk.cz
Člen výboru

Mgr. Petra Kouřilová

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 233 645 petra.kourilova@fnbrno.cz
Člen výboru

Mgr. Ivana Malíková

Centrální hematologické laboratoře VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 878 Ivana.Malikova@vfn.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

FN Plzeň, Hematologicko - onkologické oddělení Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 727 jindra@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Dana Mikulenková

Morfologicko-cytochemická laboratoř ÚHKT U Nemocnice 1, Praha 2 +420 221 977 457 dana.mikulenkova@uhkt.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

II. interní klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 233 562 doubek.michael@fnbrno.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 200 tomas.papajik@fnol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph. D.

Interní hematologická klinika LF MU a FN Jihlavská 21, Brno 25 +420 532 233 642 zackova.daniela@fnbrno.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

Hemato-onkologické oddělení FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 722 lysak@fnplzen.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Hematologická klinika 3.LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha +420 267 162 292 tomas.kozak@fnkv.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Laboratorní
Pracovní skupina dětské hematologie
Pro hemostázu a trombózu

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Černopolní 9, 613 00 Brno blatny.jan@fnbrno.cz
Transplantační

MUDr. Antonín Vítek

Leukemická

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Zdravotních laborantů

Zdenka Pavlíková

Myelomová (Česká myelomová skupina)

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Lymfomová (kooperativní lymfomová skupina)

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

MDS (pracovní skupina myedyplastického syndromu)

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Sesterská

Mgr. Petra Kouřilová

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 233 645 petra.kourilova@fnbrno.cz
CLL

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Myeloproliferativních onemocnění

MUDr. Jiří Schwarz, CSc.

Pro imunitní cytopenie

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Hematologická klinika 3.LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha +420 267 162 292 tomas.kozak@fnkv.cz