Česká hepatologická společnost

Anglický název:
Czech Hepatological Society
Latinský název:
Societas Hepatologica Bohema
Zkratka:
ČHS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
249
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 11.05.2022 - 10.05.2026)

Předseda

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 121 08 Praha 2 +420 224 961 111 bruha@cesnet.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice U Vojenské nemocnice 1200, 169 2 Praha 6 +420 973 203 076 Petr.Urbanek@uvn.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jan Šperl, CSc.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 1 Praha 4 - Krč +420 261 364 003 jan.sperl@ikem.cz
Člen výboru

MUDr. Soňa Fraňková

Klinika hepatogastroenterologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 362 624 sona.frankova@ikem.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 364 103 pavel.trunecka@ikem.cz
Člen výboru

MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.

IV. interní klinika LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 580 petrtyl@hotmail.com
Člen výboru

prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.

Laboratoř experimentální hepatologie-IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč +420 261 362 773 milan.jirsa@ikem.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

UKBLD 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 +420 224 962 532 vitek@cesnet.cz
Člen výboru

MUDr. Tomáš Fejfar

II. interní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 708 fejfar@fnhk.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Klinika infekčních chorob FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 232 201 phusa@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Libuše Husová, Ph.D.

CKTCH Pekařská 53, 602 00 Brno 2 +420 543 182 512 libuse.husova@cktch.cz
Člen výboru

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.

Oddělení gastroenterologie, Krajská nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec +420 485 312 679 k2dvorak@gmail.com

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D.

Fakultní nemocnice Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 767 tomas.vanasek@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Renáta Šenkeříková

Transplantcentrum, IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč +420 261 362 624 renata.senkerikova@ikem.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D.

Ústav fyziologie LF UK Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové lotko@lfhk@cuni.cz