Česká internistická společnost

Anglický název:
Czech Society of Internal Medicine
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Generali Colendae
Zkratka:
ČIS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
2017

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 946 richard.ceska@vfn.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 910 jwidi@lf1.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika FN u sv. Anny Brno Václavská 237/6, 603 00 Brno-střed-Staré Brno +420 543 182 252 miroslav.soucek@fnusa.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

+420 532 232 601 spinar.jindrich@fnbrno.cz
Vědecký sekretář

prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Interní oddělení, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 082 540 lubos.kotik@ftn.cz
Pokladník

MUDr. Petr Svačina, CSc.

Podveská 1312/45, 624 00 Brno 24 +420 777 333 444 svacinavl@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Nedvídek

Centrum interních oborů, Krajská nemocnice, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec +420 485 312 736 jan.nedvidek@nemlib.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 957 jan.skrha@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

II. interní klinika FN E. Beneše 13, 301 00 Plzeň 1 +420 377 402 384 rosolova@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Interní kardiologická klinika FN Jihlavská 20, 613 00 Brno 13 +420 532 232 601 jspinar@fnbrno.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 000 milan.kvapil@fnmotol.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

I. interní kardiologická klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 853 213 vaclavik.j@centrum.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jiří Orság

III. interní klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 747 jiri.orsag@fnol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Milan Tržil

Interní ordinace Kuchařovická 11, 669 04 Znojmo 4 +420 515 242 595 mudrtrzil@volny.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 svacinas@lf1.cuni.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Ambulantních internistů

MUDr. Jana Lacinová

+420 267 295 225 jana.lacinova@volny.cz
Chemoterapeutická

doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.

U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 224 966 335 neuwirtova.radana@vfn.cz
Mladých internistů

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 853 213 vaclavik.j@centrum.cz