Česká internistická společnost

Anglický název:
Czech Society of Internal Medicine
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Generali Colendae
Zkratka:
ČIS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1929

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (07.12.2021 - 06.12.2025)

Předseda

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 946 richard.ceska@vfn.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 910 jwidi@lf1.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika FN u sv. Anny Brno Pekařská 53, 656 92 Brno +420 543 182 252 miroslav.-soucek@fnusa.cz
Vědecký sekretář

prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

Nemocnice Znojmo Janského 11, 669 02 Znojmo zdenek.monhart@nemzn.cz
Pokladník

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

FN Ostrava, Interní klinika 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava +420 585 853 213 jan.vaclavik@fno.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetologie, IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 236 054 107 halm@ikem.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

1.LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 +420 775 954 470 dkare@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

Interní oddělení, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 082 540 lubos.kotik@ftn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

II. interní klinika FN Plzeň E. Beneše 13, 301 00 Plzeň 1 +420 377 402 384 rosolova@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Svačina

FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 603 420 260 svacinavl@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

III. interní klinika 1.LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 957 jan.skrha@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Škrha, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 jan.skrha2@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Klinika nefrologie VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha +420 224 962 696 vladimir.tesar@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. Interní kardioangiologická klinika LF MU Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 182 199 jiri.vitovec@fnusa.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

III. interní klinika 1.LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 961 michal.vrablik@vfn.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Farmakologický ústav 3. LF UK Ruská 87, 101 00 Praha 10 jbult@lf3.cuni.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie VFN Studničkova 7, 120 00 Praha 2 eva.kralikova@lf1.cuni.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 svacinas@lf1.cuni.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Ambulantních internistů

MUDr. Tomáš Hauer

Cévní centrum České Budějovice s.r.o České Vrbné 2403, 370 07 České Budějovice hauer.tomas@gmail.com
Mladých internistů

MUDr. Jan Škrha, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 jan.skrha2@lf1.cuni.cz