Česká lékařská společnost

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. (15členné, zvolené na Sjezdu delegátů dne 19. 1. 2023)

Předseda

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

stepan.svacina@cls.cz
1. místopředseda

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

2. místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

3. místopředseda

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Pokladník

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2 +420 224 967 474 AParizek@seznam.cz
Člen předsednictva

doc. MUDr. Martin Anders, Ph. D.

Člen předsednictva

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Department of Anesthesiology, Perioperative medicine and intensive care, Hospital Bory Ivana Kadlečíka 2, 841 06 Bratislava, SK +420 477 112 202 nalosdan@seznam.cz
Člen předsednictva

MUDr. Otto Herber

ordinace@mudrherber.cz
Člen předsednictva

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Člen předsednictva

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 001 jan.lebl@lfmotol.cuni.cz
Členka předsednictva

MUDr. Alena Šebková

Strážnická 36, 323 00 Plzeň +420 377 530 407 asebkova@volny.cz
Člen předsednictva

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Členka předsednictva

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 +420 724 106 070 alena.steflova@mzcr.cz
Člen předsednictva

MUDr. David Zogala, Ph.D.

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN Salmovská 3, 120 00 Praha 2 +420 224 965 700 david.zogala@vfn.cz

Revizní komise ČLS JEP, z.s. (5členná, zvolená na Sjezdu delegátů dne 19. 1. 2023)

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D

martin.votava@cls.cz
Členka revizní komise

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Praktický lékař pro děti a dorost U Krčské vodárny 28, 142 00 Praha 411
Členka revizní komise

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika FN Olomouc I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Farmakologický ústav 2. LF UK Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5
Člen revizní komise

MUDr. Radovan Vlk

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV Ruská 2411, 100 00 Praha radovan.vlk@lf3.cuni.cz