Česká lékařská společnost

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. (15členné, zvolené na Sjezdu delegátů dne 22. 1. 2019)

Předseda

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

1. místopředseda

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

2. místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

3. místopředseda

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Pokladník

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Člen předsednictva

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Člen předsednictva

doc. MUDr. Martin Anders, Ph. D.

Člen předsednictva

MUDr. Otto Herber

ordinace@mudrherber.cz
Členka předsednictva

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

dkare@lf1.cuni.cz
Člen předsednictva

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Členka předsednictva

MUDr. Alena Šteflová, Ph. D., MPH

alena.steflova@mzcr.cz
Člen předsednictva

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Člen předsednictva

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Člen předsednictva

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Revizní komise ČLS JEP, z.s. (5členná, zvolená na Sjezdu delegátů dne 22. 1. 2019)

Předsedkyně revizní komise

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Členka revizní komise

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Člen revizní komise

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Členka revizní komise

MUDr. Iveta Kolářová, Ph. D.

Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s. Kyjevská 44, 530 00 Pardubice +420 466 016 400 iveta.kolarova@nempk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph. D.