Česká liga proti epilepsii

Anglický název:
Czech League against Epilepsy
Latinský název:
Consociatio Bohema Epilepsiae Inhibendae
Zkratka:
CLPE
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
241
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022)

Předseda

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Černopolní 9, 613 00 Brno 13 +420 532 234 911 oslejskova.hana@fnbrno.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 433 300 pavel.krsek@post.cz
Vědecký sekretář

prim. MUDr. Ondřej Horák

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Černopolní 9, 613 00 Brno 13 +420 532 234 915 Horak.Ondrej@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Klára Brožová

Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 - Krč +420 604 461 877 klara.brozova@ftn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

1. neurologická klinika FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 603 248 867 milan.brazdil@fnusa.cz
Člen výboru

as. MUDr. Jana Zárubová

Neurologická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 602 133 699 jana.zarubova161@gmail.com
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Centrum pro epilepsie, Neurologická klinika 2.LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 724 005 121 Petr.Marusic@fnmotol.cz
Člen výboru

MUDr. Zdeněk Vojtěch

Neurologické odd.- Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 zdenek.vojtech@homolka.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Fyziologický ústav AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 603 230 387 Jakub.Otahal@fgu.cas.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

Neurologická klinika - FNsP tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 608 742 273 janaslonkova@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Irena Doležalová, Ph.D

I. neurologická klinika FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno - Bohunice +420 777 017 840 irena.dolezalova@fnusa.cz