Česká lymfologická společnost

Anglický název:
Czech Lymphology Society
Latinský název:
Societas Lymphologica Bohema
Zkratka:
ČLyS
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
262

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2017 - 2021)

Předseda

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

I. chirurgická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 154 martin.wald@telecom.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

DermAngio s.r.o. Jamborova 22, 615 00 Brno 15 +420 548 531 690 zuz.navratilova@seznam.cz
Pokladník

MUDr. Hana Houdová

Centrum pro terapii lymfedému Jožky Jabůrkové 227, 530 09 Pardubice 9 - Trnová +420 466 648 436 houdova@gmail.com
Člen výboru

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK U Nemocnice 3, 128 00 Praha 28 +420 224 965 779 oldrich.eliska@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Věra Pavlasová

Kožní oddělení Nemocnice, p.o. Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 1 +420 568 809 627 vpavlasova@nem-tr.cz
Člen výboru

MUDr. René Vlasák

Ordinace Londýnská 59, 120 00 Praha 2 vlasak@prevence2000.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Naděžda Vojáčková

Dermatovenerologie, Nuselská poliklinika Táborská 57, 140 00 Praha 4 +420 234 091 115 nadavojackova@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

I. dermatovenerologická klinika FNuSA Pekařská 53, 656 91 Brno - Bohunice +420 543 182 794 tel: 543-182794
Člen revizní komise

Ing. Karel Kopsa

KOPSA s.r.o. Čs. armády 377, 250 67 Klecany +420 284 890 528 veronika.slonkova@fnusa.cz
Člen revizní komise

MUDr. Iva Žampachová

HOMEA, s.r.o. Jana Palacha 1461, 530 02 Pardubice 2 +420 466 303 560 kozni@homea.cz