Česká lymfologická společnost

Anglický název:
Czech Lymphology Society
Latinský název:
Societas Lymphologica Bohema
Zkratka:
ČLyS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
265
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (21.12.2021 - 20.12.2025)

Předseda

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.

I. chirurgická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 154 martin.wald89@gmail.com
Vědecký sekretář

MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.

DermAngio s.r.o. Jamborova 22, 615 00 Brno 15 +420 548 531 690 zuz.navratilova@seznam.cz
Pokladník

MUDr. Hana Houdová

Centrum pro terapii lymfedému Jožky Jabůrkové 227, 530 09 Pardubice 9 - Trnová +420 466 648 436 houdova@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Petra Fialová

I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53, 656 91 Brno petra.fialova@fnusa.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Věra Pavlasová

Kožní oddělení Nemocnice, p.o. Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 1 +420 568 809 627 vpavlasova@nem-tr.cz
Člen výboru

MUDr. René Vlasák

Centrum preventivní medicíny - Prevence 2000 s.r.o., Praha Londýnská 59, 120 00 Praha 2 vlasak@prevence2000.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Naděžda Vojáčková

Medicínské centrum Anděl, Praha Karla Engliše 3221/2, 656 91 Brno nadavojackova@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo +420 515 215 540 veronika.slonkova@nemzn.cz
Člen revizní komise

Ing. Karel Kopsa

KOPSA s.r.o. Čs. armády 377, 250 67 Klecany +420 284 890 528 karel.kopsa@worldonline.cz
Člen revizní komise

MUDr. Marika Kylarová

Dermatovenerologická klinika FN Plzeň Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory kylarovam@fnplzen.cz