Česká mikrobiomová společnost

Zkratka:
ČMS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
153

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2022 - 2026)

Předseda

doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1LF UK Studničkova 7, 128 00 Praha +420 224 968 473 jiri.hrdy@lf1.cuni.cz
Místopředseda

Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč +420 725 927 528 lucie.najmanova@lf1.cuni.cz
Vědecký sekretář

RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha +420 296 442 361 zakostelska@biomed.cas.cz
Pokladník

Ing. Jitka Poláková, CSc.

Kosmetika CAPRI Čím 97, 262 03 Nový Knín +420 608 823 990 jitka.polakova@kosmetikacapri.cz
Člen výboru

RNDr. Monika Cahová, Ph.D.

IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč +420 775 994 869 monika.cahova@ikem.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.

MBÚ AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 608 212 970 tlaskalo@biomed.cas.cz
Člen výboru

MUDr. Danka Eklová

Gedeon Richter Marketing ČR Na Strži 1702/65, 140 00 Praha +420 281 021 229 d.eklova@centrum.cz
Člen výboru

Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.

Masarykova univerzita, RECETOX Kamenice 753/5, 625 00 Brno +420 608 022 845 petra.videnska@recetox.muni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., FCMA

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha
Člen výboru

MUDr. Jiří Vejmelka

Interní klinika 3. LF UK a FTN Vídeňská 800, 140 59 Praha +420 261 083 139
Člen výboru

Ing. Marek Kuzma, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha +420 241 062 645 kuzma@biomed.cas.cz
Člen výboru

MUDr. Jakub Hurych

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha jakub.hurych@lfmotol.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

Mgr. Štěpán Coufal

Mikrobiologický ústav, AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha
Člen revizní komise

Ing. Mgr. Hana Sechovcová, Ph.D.

+420 267 090 507 sechovcova@iapg.cas.cz
Člen revizní komise

RNDr. Dagmar Šrůtová, Ph.D.

+420 491 418 533 srutova@biomed.cas.cz