Česká mikrobiomová společnost

Zkratka:
ČMS
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
143

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.

MBÚ AV ČR Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 +420 608 212 970 tlaskalo@biomed.cas.cz
Místopředseda

Mgr. Lucie Najmanová, Ph.D.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč +420 725 927 528
Vědecký sekretář

MUDr. Danka Eklová

Pokladník

Ing. Jitka Poláková, CSc.

Kosmetika CAPRI Čím 97, 262 03 Nový Knín +420 608 823 990 jitka.polakova@kosmetikacapri.cz
Člen výboru

RNDr. Monika Cahová, Ph.D.

IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč +420 775 994 869 monika.cahova@ikem.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Člen výboru

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Člen výboru

RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

Člen výboru

PharmDr. Veronika Prokešová, LL.M.

Člen výboru

MUDr. Jiří Vejmelka

Člen výboru

prof. Petra Tesařová, CSc.

Revizní komise

Člen revizní komise

Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.

Masarykova univerzita, RECETOX Kamenice 753/5, 625 00 Brno +420 608 022 845 petra.videnska@recetox.muni.cz
Člen revizní komise

Mgr. Štěpán Coufal