Česká neonatologická společnost

Anglický název:
Czech Neonatology Society
Latinský název:
Societas Neonatologica
Zkratka:
ČNS
Webová stránka:
Časopis :
Neonatologické listy
Přibližný počet členů:
394

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (18.10.2020 - 17.10.2024)

Předseda

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA

Ústav pro péči o matku a dítě, Novorozenecké oddělení Podolské nábřeží 157, 147 10 Praha 4 +420 296 511 806 zbynek.stranak@upmd.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

NO FNM V Úvalu 85, 150 00 Praha +420 224 432 135 janjanota@yahoo.com
Vědecký sekretář a pokladník

MUDr. Jan Malý, Ph.D.

Dětská klinika LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 423 malyj@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Iva Burianová

Thomayerova nemocnice, Novorozenecké oddělení, JIP Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 082 362 iva.burianova@ftn.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Milena Dokoupilová

Nemocnice Hořovice-NH Hospital, a.s. K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice +420 311 554 013 mdokoup@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Masarykova nemocnice, Novorozenecké oddělení Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 112 850 patrikhitka@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Tomáš Juren

Neonatologické odd. - FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 238 422 tjuren@centrum.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

FN, Novorozenecké oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 558 442 791 lumir.kantor@fnol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

Baťova nemocnice, Neonatologické oddělení Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín +420 577 552 930 macko@bnzlin.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Matas

Neonatologické oddělení FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 105 353 matas@fnplzen.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Čihař

FN Bulovka - neonatologické oddělení Budínova 67/2, 180 00 Praha +420 266 083 247 martin.cihar@bulovka.cz
Člen výboru

MUDr. Hana Wiedermannová

Oddělení neonatologie FNO tř. 17. listopadu 1789, 708 00 Ostrava 8 +420 597 371 420 hana.wiedermannova@fno.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jan Hálek

FN, Novorozenecké oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 113 jan.halek@fnol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jan Lebeda

Baťova krajská nemocnice, Novorozenecké oddělení Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín +420 603 772 694 lebeda.jan@seznam.cz
Členka revizní komise

MUDr. Andrea Staníková

Neonatologické odd., FN Brno Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 238 260 stanikova.andrea@gmail.com