Česká neurochirurgická společnost

Anglický název:
Czech Neurosurgical Society
Latinský název:
Societas Neurochirurgica Bohema
Zkratka:
ČNCHS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
251
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 112 873 martin.sames@kzcr.eu
Místopředseda

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Neurochirurgická klinika FN a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 232 884 smrcka.martin@fnbrno.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN a LF OU 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 595 376 470 radim.lipina@fno.cz; radim.lipina@gmail.com
Pokladník

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

Neurochirurgické oddělení FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 371 pribanv@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN U Svaté Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 BRNO +420 543 181 111 radim.jancalek@fnusa.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Vaverka Miroslav, CSc.

Neurochirurgická klinika FN Olomouc I. P. Pavlova, 779 00 Olomouc +420 588 442 779 miroslav.vaverka@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

Neurocentrum, Krajská nemocnice Husova 10, 460 63 Liberec +420 485 312 707 petr.suchomel@nemlib.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jan Klener

Neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 273 091 jan.klener@homolka.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN a LF HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 315 tomas.cesak@fnhk.cz; cesak.tomas@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.

Neurochirurgické oddělení, Nemocnice B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 876 011 fiedler@nemcb.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN U Svaté Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 BRNO +420 543 182 688 brichtovae@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Vachata, Ph.D.

Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem vachata@gmail.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

filip@bnzlin.cz, michal.filip@osu.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Sekce akutní neurorehabilitace