Česká neurologická společnost

Anglický název:
Czech Neurological Society
Latinský název:
Societas Neurologica Bohema
Zkratka:
ČNS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1089
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období (01.12.2020 - 30.11.2024)

Předseda

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Místopředseda

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Místopředseda

Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Neurologická klinika FN Olomouc I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Místopředseda

MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Místopředseda

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

1. neurologická klinika, LF MU a Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno
Pokladník

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

Neurologická klinika FN a LF UK Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Člen výboru

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Neurologická klinika 3. LF UK a FTN Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Člen výboru

MUDr. Jan Kubík

Neurologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Gen . R. Tesaříka 80, 261 02 Příbram
Člen výboru

MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/57, 370 01 České Budějovice
Člen výboru

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Neurologická klinika FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno
Člen výboru

MUDr. Jiří Neumann

Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Člen výboru

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Kateřinská 30, 128 21 Praha 2
Člen výboru

doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

Institut laboratorní medicíny Lab In. Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary
Člen výboru

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., FCMA

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 120 00 Praha
Člen výboru

MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
Člen výboru

MUDr. Jan Bartoník

Neurologické oddělení KNTB a.s. Zlín Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Člen výboru

doc. MUDr. Eduard Ehler, CSc.

Neurologická klinika Kyjevská 500, 530 03 Pardubice

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Kateřinská 30, 128 21 Praha 2
Člen revizní komise

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Člen revizní komise

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze Kateřinská 30, 128 21 Praha 2

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Neuromuskulární

MUDr. Stanislav Voháňka, CSc.

Jihlavská 20, 625 00 Brno
Neurofarmakologická

MUDr. Kateřina Matějová

Neurologická klinika 3. LF UK a FTN Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Klinické neuroimunologie a likvorologie

prof. MUDr. Jan Mareš, CSc.

Průmyslové neurologie

MUDr. Petr Klepiš

Extrapyramidová

MUDr. Hana Brožová

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Kateřinská 30, 128 21 Praha 2
Cerebrovaskulární

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

FN Motol V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
Neurointenzivistická

MUDr. Ivana Šarbochová

FN Motol V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
Kognitivní neurologie

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN

Neurologická klinika II. LF UK, FN Motol V Úvalu 84, 150 00 Praha
Spánková

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Kateřinská 30, 128 21 Praha 2
Pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D

INSTITUT NEUROPSYCHIATRICKÉ PÉČE (INEP) Křížíkova 264/22, Praha