Česká neuroradiologická společnost

Anglický název:
Czech Neuroradiological Society
Latinský název:
Societas Bohema Neuroradiologica
Zkratka:
ČNS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
100
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (07.12.2022 – 06.12.2026)

Předseda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 436 ferda@fnplzen.cz
Místopředseda

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a. s., Radiodiagnostické oddělení Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem +420 475 683 145 lip.cihlar@mnul.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.

Radiologická klinika LF UK a FN HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové pavel.ryska@fnhk.cz
Pokladník

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Radiologická klinika - FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 008 mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Radiologická klinika LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 260 elias@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Lisý, CSc.

Klinika zobrazovacích metod FNM V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 - Motol +420 224 438 100 jilisy@yahoo.com
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.

Radiologická klinika LF UK a FN Sokolská 581, Hradec Králové zizka@fnhk.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.

Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, Praha 5 +420 603 440 205 josef.vymazal@volny.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.

Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, Praha 5 +420 603 440 205 Ladislava.Janouskova@homolka.cz
Člen revizní komise

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole v Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 435 030 martin.kyncl@fnmotol.cz