Česká neuroradiologická společnost

Anglický název:
Czech Neuroradiological Society
Latinský název:
Societas Bohema Neuroradiologica
Zkratka:
ČNS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
100
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Radiologická klinika LF UK a FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 602 185 493 elias@fnhk.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Josef Vymazal, Dr.Sc.

Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, Praha 5 +420 603 440 205 josef.vymazal@volny.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Tomáš Belšan, CSc.

Radiodiagnostické oddělení ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 +420 737 118 295 tomas.belsan@uvn.cz
Pokladník

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU Jihlavská 20, Brno 25 +420 602 521 683 marek@mechl.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.

Radiologická klinika LF UK a FN Sokolská 581, Hradec Králové zizka@fnhk.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Radiologická klinika FN Sokolská 581, Hradec Králové antonin.krajina@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.

Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, Praha 5 +420 603 440 205 Ladislava.Janouskova@homolka.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jiří Lisý, CSc.

Klinika zobrazovacích metod FNM V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 702 024 130 jiri.lisy@fnmotol.cz
Člen revizní komise

plk. doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.

Radiodiagnostické odd. ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 +420 602 254 143 charvat@uvn.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Radiologická klinika LF UP a FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 606 752 494 miroslav.herman@fnol.cz