Česká obezitologická společnost

Anglický název:
Czech Association for the Study of Obesity
Latinský název:
Societas Obesitologica Bohema
Zkratka:
ČOS
Webová stránka:
Časopis :
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa
Počet členů společnosti:
314
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2019 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Klinika diabetologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 mhalu@lf1.cuni.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

OB klinika a.s. Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3 docfried@volny.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 920 petr.sucharda@lf1.cuni.cz
Pokladník

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 920 petr.sucharda@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jan Boženský

Dětské oddělení Vítkovické nemocnice Zalužanského 15, 703 00 Ostrava 3 +420 724 649 902
Člen výboru

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

III. interní klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 922 svacinas@lf1.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Pavol Holéczy

Chirurgické oddělení Vítkovické nemocnice Zalužanského 15, 703 00 Ostrava 3 +420 602 768 786 pavol.holeczy@nemvitkovice.cz
Člen výboru

prim. doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

Endokrinologický ústav Národní 8, 116 94 Praha 1 +420 224 905 104 mkunesova@endo.cz
Člen výboru

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

IV. interní klinika VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 224 966 361 sarka.slaba@vfn.cz
Člen výboru

PhDr. Iva Málková

STOB stop obezitě Lublaňská 61, Praha malkova@stob.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

dana.mullerova@lfp.cuni.cz

Revizní komise

Člen revizní komise

MUDr. Radka Taxová-Braunerová

Endokrinologický ústav Praha
Člen revizní komise

MUDr. Jitka Kytnarová

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN Praha

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Nutriční

Věra Raisová

Endokrinologický ústav Národní 8, 110 00 Praha 1 +420 224 905 236 vraisova@endo.cz
Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, OB klinika a.s. Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3 +420 255 725 103 docfried@volny.cz
Psychologická

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

IV. interní klinika VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 224 966 361 sarka.slaba@vfn.cz
Pediatrické obezitologie

MUDr. Jitka Kytnarová

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2 +420 224 967 741 Jkytn@lf1.cuni.cz