Česká obezitologická společnost

Anglický název:
Czech Association for the Study of Obesity
Latinský název:
Societas Obesitologica Bohema
Zkratka:
ČOS
Webová stránka:
Časopis :
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie a výživa
Přibližný počet členů:
314
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 03.11.2022 - 02.11.2025)

Předseda

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetologie, IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 236 054 107 halm@ikem.cz
Místopředseda

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Nemocnice AGEL Ostrava - Vítkovice, a.s. Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava pavol.holeczy@vtn.agel.cz
Vědecký sekretář a pokladník

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

III. interní klinika VFN a 1. LF UK U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2 +420 224 962 920 petr.sucharda@lf1.cuni.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jan Boženský

Dětské oddělení Vítkovické nemocnice Zalužanského 15, 703 00 Ostrava 3 +420 724 649 902
Člen výboru

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

Endokrinologie a diabetologie, Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV Ruská 87, 100 00 Praha +420 267 162 561 irena.aldhoon@lf3.cuni.cz
Člen výboru

doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity Syllabova 19, Ostrava 70300 +420 553 462 592 marek.buzga@osu.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

Endokrinologický ústav Národní 8, 116 94 Praha 1 +420 224 905 104 mkunesova@endo.cz
Člen výboru

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

IV. interní klinika VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 224 966 361 sarka.slaba@vfn.cz
Člen výboru

PhDr. Iva Málková

STOB stop obezitě Lublaňská 61, Praha malkova@stob.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

dana.mullerova@lfp.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.

Endokrinologický ústav Praha

Revizní komise

Předsedkyně revizní komise

MUDr. Petra Šrámková

OB klinika, a.s. Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha +420 255 725 110 petra.sramkova@obklinika.cz
Člen revizní komise

MUDr. Evžen Machytka

EUC, a.s. Kartouzská 204/6, 150 00 Praha +420 296 239 010
Člen revizní komise

MUDr. Dita Pichlerová

OB klinika, a.s. Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha dita.pichlerova@obklinika.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Nutričních terapeutů

Věra Raisová

Endokrinologický ústav Národní 8, 110 00 Praha 1 +420 224 905 236 vraisova@endo.cz
Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

Centrum pro léčbu obezity a metabolických onemocnění, OB klinika a.s. Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3 +420 255 725 103 docfried@volny.cz
Psychologická

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

IV. interní klinika VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 28 +420 224 966 361 sarka.slaba@vfn.cz
Pediatrické obezitologie

MUDr. Jitka Kytnarová

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2 +420 224 967 741 Jkytn@lf1.cuni.cz