Česká onkologická společnost

Anglický název:
Czech Society for Oncology
Latinský název:
Societas Oncologica Bohema
Zkratka:
ČOS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
852
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 20.06.2023 - 19.06.2027)

Předseda

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 134 102 kiss@mou.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň E. Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory +420 377 103 111 finek@fnplzen.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 261 083 530 tomas.buchler@ftn.cz
Pokladník

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň - Lochotín alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň +420 377 401 111 svobodat@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 288 bohuslav.melichar@fnol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 63 Brno +420 543 134 000 petrakova@mou.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 692 219 petruzelka.lubos@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec +420 485 312 226 igor.richter@nemlib.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. MBA

Onkologická a radioterapeutická klinika FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 renata.soumarova@fnkv.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Svoboda Marek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 136 902 msvoboda@mou.cz
Člen výboru

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň - Lochotín alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň +420 377 401 111 svobodat@fnplzen.cz
Člen výboru

prof. Petra Tesařová, CSc.

Člen výboru

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno tomasek@mou.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 2 +420 495 832 176 milan.vosmik@fnhk.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s. Kyjevská 44, 530 00 Pardubice +420 466 016 400 iveta.kolarova@nempk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Onkologická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 08 Praha +420 224 434 711 katerina.kopeckova@fnmotol.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Ph.D.

Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 131 127 slampa@mou.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Podpůrné léčby

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň vokurka@fnplzen.cz
Psychoonkologie

Mgr. Libuše Kalvodová

Interní hematologická klinika FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 391 lkalvod@fnbrno.cz
Uroonkologie

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno poprach@mou.cz
Neuroonkologická

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

ÚBEO 1. LF UK U Nemocnice 5, 128 00 Praha 28 +420 224 965 826 aleksi@cesnet.cz
Preventivní onkologie

prim. MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. CSc.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 136 205 sachlova@mou.cz
Onkologické imunologie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 261 083 530 tomas.buchler@ftn.cz
Mladých onkologů

MUDr. Radim Němeček

Klinika komplexní péče MOÚ Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 132 450 nemecek@mou.cz
Pro nádory prsu

prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 63 Brno +420 543 134 000 petrakova@mou.cz
Nádorů hlavy a krku

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 2 +420 495 832 176 milan.vosmik@fnhk.cz