Česká onkologická společnost

Anglický název:
Czech Society for Oncology
Latinský název:
Societas Oncologica Bohema
Zkratka:
ČOS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
852
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 700 jana.prausova@fnmotol.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň E. Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory +420 377 103 111 finek@fnplzen.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno +420 543 134 000 petrakova@mou.cz
Pokladník

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Radioterapeutické a onkologické oddělení FN, Fodermayerův pavilon E. Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň +420 377 401 111 svobodat@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 530 tomas.buchler@ftn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 134 102 kiss@mou.cz
Člen výboru

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

FN Hradec Králové Sokolovská 581, 500 05 Hradec Králové milan.vosmik@fnhk.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 692 219 tesarova.petra@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 692 219 petruzelka.lubos@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno tomasek@mou.cz
Člen výboru

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Kamenice 3, 625 00 Brno 25 +420 549 493 826 dusek@iba.muni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 588 444 288 bohuslav.melichar@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Svoboda Marek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 136 902 msvoboda@mou.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s. Kyjevská 44, 530 00 Pardubice +420 466 016 400 iveta.kolarova@nempk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 666 kopecjin@fnhk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Igor Richter

Nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec +420 485 312 226 libor.richter@nemlib.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Sociálních pracovníků
Pediatrická

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Oddělení dětské onkologie FN Černopolní 9, 656 53 Brno +420 532 234 600 jsterb@fnbrno.cz
Diagnostické a prediktivní onkologie

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Ústav molekulární medicíny LF UP Hněvotínská 5, 772 00 Olomouc 2 +420 588 441 111 marianhajduch@upol.cz
Pneumoonkologická

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Klinika pneumologie a ftizeologie FN E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 477 402 238 pesek@fnplzen.cz
Psychoonkologie

Mgr. Libuše Kalvodová

Interní hematologická klinika FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 391 lkalvod@fnbrno.cz
Uroonkologie

doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno poprach@mou.cz
Onkodermatologická

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Dermatovenerologická klinika FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 163 000 pa@avemedica.cz
Onkogenetická pracovní skupina

prim. doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 136 907 foretova@mou.cz
Národní onkologický registr

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Kamenice 3, 625 00 Brno 25 +420 549 493 826 dusek@iba.muni.cz
Neuroonkologická

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

ÚBEO 1. LF UK U Nemocnice 5, 128 00 Praha 28 +420 224 965 826 aleksi@cesnet.cz
Preventivní onkologie

prim. MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. CSc.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 136 205 sachlova@mou.cz
Onkologické imunologie

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 530 tomas.buchler@ftn.cz
Mladých onkologů

MUDr. Radim Němeček

Klinika komplexní péče MOÚ Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 543 132 450 nemecek@mou.cz
Pro nádory prsu

prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 63 Brno +420 543 134 000 petrakova@mou.cz
Pro endokrinní nádory

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 288 bohuslav.melichar@fnol.cz
Onkospondylochirurgická

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 432 581 janstulik.spine@seznam.cz
Nádorů hlavy a krku

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 2 +420 495 832 176 vosmik@fnhk.cz