Česká pediatrická společnost

Anglický název:
Czech Pediatric Society
Latinský název:
Societas Paediatrica Bohema
Zkratka:
ČPS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
1777
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 -2024)

Předseda

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 2 244 322 062 jiri.bronsky@lfmotol.cuni.cz
Místopředseda

prim. MUDr. René Hrdlička

Dětské odd. nemocnice Kolín Žižkova 146, 280 20 Kolín +420 321 756 401 rene.hrdlicka@nemocnicekolin.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika FN Olomouc I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc +420 588 441 111 dagmar.pospisilova@fnol.cz
Pokladník

MUDr. Šárka Fingerhutová

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 28 +420 736 224 818 sarka.fingerhutova@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Šárka Fingerhutová

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 28 +420 224 967 770 sarka.fingerhutova@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 28 +420 224 967 733 tomas.honzik@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Černopolní 212/9, 662 63 Brno +420 532 234 226 jabandziev.petr@fnbrno.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 001 jan.lebl@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 094 zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2 +420 224 967 733 jzem@lf1.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn

Dětské oddělení FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava +420 597 373 631 tomas.kuhn@fno.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 000 ondrej.soucek@lfmotol.cuni.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 267 161 111 felix.votava@fnkv.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Sekce dětské hematologie ČPS
Sekce dětské revmatologie ČPS
Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy ČPS
Sekce dětské intenzivní péče ČPS
Sekce dětské nefrologie ČPS
Sekce očkování ČPS
Sekce dětské endokrinologie ČPS
Sekce dětské paliativní medicíny
Sekce mladých pediatrů ČPS