Česká pediatrická společnost

Anglický název:
Czech Pediatric Society
Latinský název:
Societas Paediatrica Bohema
Zkratka:
ČPS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
1767
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 -2024)

Předseda

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 2 244 322 062 jiri.bronsky@lfmotol.cuni.cz
Místopředseda

prim. MUDr. René Hrdlička

Dětské odd. nemocnice Kolín Žižkova 146, 280 20 Kolín +420 321 756 401 rene.hrdlicka@nemocnicekolin.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika FN Olomouc I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Pokladník

MUDr. Šárka Fingerhutová

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 28 +420 736 224 818 sarka.fingerhutova@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 28 +420 224 967 733 tomas.honzik@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Brno a LF MU Černopolní 212/9, 662 63 Brno +420 532 234 226 jabandziev.petr@fnbrno.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 001 jan.lebl@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 094 zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2 +420 224 967 733 jzem@lf1.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn

Dětské oddělení FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava +420 597 373 631 tomas.kuhn@fno.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Pediatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol +420 224 432 000 ondrej.soucek@lfmotol.cuni.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.

Klinika dětí a dorostu FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 267 161 111 felix.votava@fnkv.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Sekce dětské revmatologie ČPS
Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy ČPS
Sekce dětské intenzivní péče ČPS
Sekce dětské nefrologie ČPS
Sekce dětské endokrinologie ČPS
Sekce dětské paliativní medicíny
Sekce mladých pediatrů ČPS
Sekce dětské hematologie ČPS

MUDr. Filip Raška

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 232 991 raska.filip@fnbrno.cz
Sekce očkování ČPS

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
Sekce očkování ČPS

MUDr. Filip Raška

Klinika popálenin a plastické chirurgie FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 232 991 raska.filip@fnbrno.cz