Česká pediatricko-chirurgická společnost

Anglický název:
Czech Association of Pediatric Surgeons
Latinský název:
Societas Paediatrico-chirurgica Bohema
Zkratka:
ČPCHS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
130
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

Klinika dětské chirurgie 2.LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 05 Praha 5 michal.rygl@fnmotol.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Jihlava Jihlavská 20, 625 00 Brno Planka.Ladislav@fnbrno.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 tomas.pesl@ftn.cz
Pokladník

MUDr. Radek Štichhauer

FNHK - oddělení dětské chirurgie a traumatologie Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové radek.stichhauer@fnhk.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Richard Škába, DrSc.

Klinika dětské chirurgie FN Motol V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 richard.skaba@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Klinika dětské chirurgie FN Motol V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 jiri.snajdauf@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Konečný

Dětská chirurgie, Dětské úrazové centrum, Masarykova nemocnice, a.s. Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem koncus@protonmail.com
Člen výboru

MUDr. Lucie Poš, Ph.D.

Fakultní nemocnice Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 pos.luci@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Radek Hanák

Chirurgická klinika, Nemocnice České Budějovice B. Němcové 54, 370 00 České Budějovice radek.hanak@post.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.

I. chirurgická klinika, FN Olomouc I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc tomas.maly@fnol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Praha - Krč Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 petr.havranek@ftn.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jana Bierhanzlová

FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň bierhanzlova@fnplzen.cz
Člen revizní komise

MUDr. Zbyněk Horák

Oddělení dětské chirurgie, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice zbynek.horak@nempk.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Karel Harvánek

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 harvanek.karelmudr@ftn.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Miniinvazivní
Urologická
Traumatologická

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 770 petr.havranek@ftn.cz
Intenzivní péče

MUDr. Martin Prchlík

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 360 martin.prchlik@ftn.cz