Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Anglický název:
Czech Pneumological and Phthisiological Society
Latinský název:
Societas Pneumologica et Phthisiologica Bohema
Zkratka:
ČPFS
Webová stránka:
Časopis :
Studia Pneumologica at Phtiseologica
Přibližný počet členů:
756
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 20.09.2022 - 19.09.2026)

Předseda

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 +420 261 082 372 martina.koziarvasakova@ftn.cz
1. místopředseda

prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová

Plicní ambulance Na Kopečku 199, 250 01 Brandýs nad Labem +420 326 906 747 trnbrnl@gmail.com
2. místopředseda

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc

Pneumologická klinika, FN Motol V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 +420 224 436 659 email: miloslav.marel@fnmotol.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Plicní klinika FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 771 vladimir.koblizek@fnhk.cz
Pokladník

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Klinika nemocí plicních a TBC FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 skrickova.jana@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Turčáni

Klinika nemocí plicních a TBC FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 turcani@seznam.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a TBC LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno sova.milan@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Klinika PNE FN a LF UK tř. E. Beneše 13, 304 60 Plzeň +420 377 402 716 terl@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a TBC LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno brat.kristian@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.

Pneumologická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 436 601 libor_fila@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Vratislav Sedlák

Plicní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 771 sedlavra@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Jakubec

Klinika plicních nemocí a TBC FN I. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc 2 +420 585 854 660 jakubecp@fnol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

TRN klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 +420 22 496 921 jiri.votruba@vfn.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Stanislav Losse

Klinika plicních nemocí a TBC FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 557 stanislav.losse@fnol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Olga Jandourková

Nosačická 1360/3, 274 01 Slaný 1 OlgaJandourkova@seznam.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Plicní ambulance - Medicon a.s. Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 +420 261 082 373 vaclava.bartu@mediconas.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Ambulantních pneumologů

prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová

Plicní ambulance Na Kopečku 199, 250 01 Brandýs nad Labem +420 326 906 747 trnbrnl@gmail.com
Pro transplantace plic

prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 6 +420 224 436 601 lucie.valentova-bartakova@fnmotol.cz
Mladých pneumologů PNEUMO35

MUDr. Marie Drösslerová

Pneumologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 +420 261 083 384 marie.drosslerova@ftn.cz
Patofyziologie a dýchání

MUDr. Jana Kociánová

satinskajana@seznam.cz
Pro tuberkulózu

prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.

I. klinika TBC a respiračních nemocí VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2 +420 224 966 303 jiri.homolka@vfn.cz
Bronchologická

prim. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

TRN klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 +420 22 496 921 jiri.votruba@vfn.cz
Pneumoonkologická

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Klinika nemocí plicních a tuberkulozy, FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 967 skrickova.jana@fnbrno.cz
Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace

MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a TBC FN I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 445 326 milan.sova@email.cz
Pneumologické cytodiagnostiky

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a tbc FN Olomouc I. P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc 2 +420 585 854 732 vladimira.lostakova@fnol.cz
Pro intenzivní pneumologii

MUDr. Petr Jakubec

Klinika plicních nemocí a TBC FN I. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc 2 +420 585 854 660 jakubecp@fnol.cz
Pro intersticiální plicní procesy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN Vídeňská 800, 140 00 Praha 4-Krč martina.sterclova@ftn.cz
Nemocí s bronchiální obstrukcí

as. MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a TBC FN I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 444 658 jaromir.zatloukal@fnol.cz