Česká pneumologická a ftizeologická společnost

Anglický název:
Czech Pneumological and Phthisiological Society
Latinský název:
Societas Pneumologica et Phthisiologica Bohema
Zkratka:
ČPFS
Webová stránka:
Časopis :
Studia Pneumologica at Phtiseologica
Přibližný počet členů:
756
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 20.09.2022 - 19.09.2026)

Předseda

doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Plicní klinika FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 771 vladimir.koblizek@fnhk.cz
1. místopředseda

prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová

Plicní ambulance Na Kopečku 199, 250 01 Brandýs nad Labem +420 326 906 747 trnbrnl@gmail.com
2. místopředseda

prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc

Pneumologická klinika, FN Motol V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 +420 224 436 659 email: miloslav.marel@fnmotol.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc +420 5 888 442 525 Petr.Jakubec@fnol.cz
Pokladník

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Klinika nemocí plicních a TBC FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 skrickova.jana@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno pavel.turcani@mou.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno sova.milan@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Klinika PNE FN a LF UK tř. E. Beneše 13, 304 60 Plzeň +420 377 402 716 terl@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a TBC LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno brat.kristian@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D.

Pneumologická klinika FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 436 601 libor_fila@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Plicní klinika, FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové vratislav.sedlak@fnhk.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Plicní ambulance - Medicon a.s. Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 +420 261 082 373 vaclava.bartu@mediconas.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

TRN klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 +420 224 969 211 jiri.votruba@vfn.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Stanislav Losse

Klinika plicních nemocí a TBC FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 557 stanislav.losse@fnol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Olga Jandourková

Nosačická 1360/3, 274 01 Slaný 1 OlgaJandourkova@seznam.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Nemocnice Na Bulovce, Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Budínova 2, 180 00 Praha norbert.pauk@bulovka.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Ambulantních pneumologů

prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová

Plicní ambulance Na Kopečku 199, 250 01 Brandýs nad Labem +420 326 906 747 trnbrnl@gmail.com
Pro transplantace plic

prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 6 +420 224 436 601 lucie.valentova-bartakova@fnmotol.cz
Mladých pneumologů PNEUMO35

MUDr. Samuel Genzor

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 588 445 179 samuel.genzor@fnol.cz
Patofyziologie a dýchání

MUDr. Jana Kociánová

Odd. plicní a funkční diagnostiky EUC Opavská 39, 708 00 Ostrava satinskajana@seznam.cz
Pro tuberkulózu

MUDr. Ivana Hricíková

Pneumologická klinika 1.LF UK, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha +420 261 082 163 ivana.hricikova@ftn.cz
Bronchologická

prim. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.

TRN klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 +420 224 969 211 jiri.votruba@vfn.cz
Pneumoonkologická

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Klinika nemocí plicních a tuberkulozy, FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 967 skrickova.jana@fnbrno.cz
Spánkové medicíny a neinvazivní ventilace

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno sova.milan@fnbrno.cz
Pneumologické cytodiagnostiky

MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a tbc FN Olomouc I. P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc 2 +420 585 854 732 vladimira.lostakova@fnol.cz
Pro intenzivní pneumologii

MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a TBC FN Olomouc Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc +420 5 888 442 525 Petr.Jakubec@fnol.cz
Pro intersticiální plicní procesy

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika 1.LF UK a FTN Vídeňská 800, 140 00 Praha 4-Krč martina.sterclova@ftn.cz
Nemocí s bronchiální obstrukcí

as. MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a TBC FN I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 444 658 jaromir.zatloukal@fnol.cz