Česká psychoterapeutická společnost

Anglický název:
Czech Society of Psychotherapy
Latinský název:
Societas Psychoterapeutica Bohema
Zkratka:
ČPtS
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
383

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (06.02.2022 – 05.02.2026)

Předseda

prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Psychiatrická klinika FN I. P. Pavlova 6, 770 00 Olomouc praskojan@seznam.cz
Místopředseda

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Apolinářská 445/6-8, 118 01 Praha 1 kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Ondřej Pěč

Klinika ESET Vejvanovského 1610, 140 00 Praha eset.pec@volny.cz
Vědecký sekretář

PaedDr. Martina Richterová Těmínová

SANANIM, z.ú. Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 58 +420 603 889 189 teminova@sananim.cz
Člen výboru

MUDr. Olga Kunertová

Jeseniova 47, 130 00 Praha kunertova@gaudia.cz
Člen výboru

PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.

CERVOY, s.r.o. Za řekou 229, 664 71 Veverská Bítýška cervoj@email.com
Člen výboru

PhDr. Marie Pečená

Ordinace klin.psychologie Tererova 1355, 149 00 Praha 4 Opatov pecena@email.cz
Člen výboru

PhDr. Karel Koblic

Psychoterapie Břeh Rašínovo nábřeží 38, 128 00 Praha 1 +420 222 324 027 k.koblic@seznam.cz
Člen výboru

PhDr. Magdalena Frouzová

Centrum integrativní psychoterapie Bělohorská 2469/93, 169 00 Praha 6 magdalena.frouzova@email.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. František Matuška

Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o. Ctiradova 10, 140 00 Praha matuska@hermesgroup.cz
Člen revizní komise

PhDr. Jiří Libra

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Apolinářská 4, 128 00 Praha libra@adiktologie.cz
Člen revizní komise

MUDr. Alena Večeřová Procházková

MS Psychiatrie s.r.o. Božkovská 2967/4, 141 00 Praha alena.vecerova.prochazkova@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Hypnózy

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

veronika.vichova@gmail.com
Balintovská

PhDr. Karel Koblic

Psychoterapie Břeh Rašínovo nábřeží 38, 128 00 Praha 1 +420 222 324 027 k.koblic@seznam.cz
Sekce integrativní psychoterapie

PhDr. Magdalena Frouzová

Centrum integrativní psychoterapie Bělohorská 2469/93, 169 00 Praha 6 magdalena.frouzova@email.cz