Česká radiologická společnost

Anglický název:
Czech Radiological Society
Latinský název:
Societas Radiologica Bohema
Zkratka:
ČRS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
2267

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021)

Předseda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 436 ferda@fnplzen.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Radiologická klinika LF UP a FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 480 herman@fnol.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 008 mechl.marek@fnbrno.cz
Pokladník

MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 585 jiri.weichet@fnkv.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 333 Jan.Danes@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Radiologická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 326 antonin.krajina@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Lisý, CSc.

Klinika zobrazovacích metod FNM V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 - Motol +420 224 438 100 jilisy@yahoo.com
Člen výboru

prim. MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Oddělení zobrazovacích metod KNTB, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín +420 577 552 825 tesar@bnzlin.cz
Člen výboru

MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 456 mirka@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 +420 224 965 119 Andrea.Burgetova@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

DTC Praha,a.s. Mamma centrum Velké Kunratické 1357/19, Praha 414 mirkasko@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Klinika zobrazovacích metod FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 438 100 miloslav.rocek@fnmotol.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Radiologická klinika LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 260 elias@fnhk.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno 25-Bohunice +420 532 233 006 valek.vlastimil@fnbrno.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Hybridního a molekulárního zobrazování
Mladých radiologů
Muskuloskeletální radiologie

prim. MUDr. Jan Beran, Ph.D.

Vídeňská 1958/9, Praha 411 +420 261 326 668 honza.beran@gmail.com
MR

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 008 mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
abdominální GI radiologie

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Jihlavská 20, 625 00 Brno 25-Bohunice +420 532 233 007 Valek.Vlastimil@fnbrno.cz
KOMD

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 333 jan.danes@lf1.cuni.cz; mammo@volny.cz
Komise pro telemedicínu a PACS

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 008 mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
Komise pro ultrazvuková zobrazování

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Jihlavská 20, 625 00 Brno 25-Bohunice +420 532 233 007 Valek.Vlastimil@fnbrno.cz
Pediatrická radiologie

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 438 100 rocek.m@seznam.cz