Česká radiologická společnost

Anglický název:
Czech Radiological Society
Latinský název:
Societas Radiologica Bohema
Zkratka:
ČRS
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1557
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2022 - 2025)

Předseda

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 438 100 Miloslav.rocek@fnmotol.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 436 ferda@fnplzen.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 008 mechl.marek@fnbrno.cz
Pokladník

MUDr. Martin Kynčl, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod, FN v Motole v Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 435 030 martin.kyncl@fnmotol.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Oddělení zobrazovacích metod KNTB, a.s. Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín +420 577 552 825 tesar@bnzlin.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Radiologická klinika LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 260 elias@fnhk.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 +420 224 965 119 Andrea.Burgetova@vfn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno 25-Bohunice +420 532 233 007 Valek.Vlastimil@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 232 lambert.lukas@gmail.com
Člen výboru

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

Radiologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady Šrobárova 50/1150, 100 34 Praha 10 hana.malikova@fnkv.cz
Člen výboru

MUDr. Theodor Adla

Klinika zobrazovacích metod, FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 438 101 theodor.adla@gmail.com

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Radiologická klinika - FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 443 480 herman@fnol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 585 jiri.weichet@fnkv.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod FN alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 103 456 mirka@fnplzen.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Hybridního a molekulárního zobrazování
Mladých radiologů
Muskuloskeletální radiologie

prim. MUDr. Jan Beran, Ph.D.

ZRIR IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 411 +420 261 326 668 honza.beran@gmail.com
MR

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Radiologická klinika - FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 008 mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
abdominální GI radiologie

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno 25-Bohunice +420 532 233 007 Valek.Vlastimil@fnbrno.cz
KOMD

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 333 jan.danes@lf1.cuni.cz; mammo@volny.cz
Komise pro telemedicínu a PACS

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Radiologická klinika - FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 008 mmechl@fnbrno.cz; marek@mechl.cz
Komise pro ultrazvuková zobrazování

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Jihlavská 20, 625 00 Brno 25-Bohunice +420 532 233 007 Valek.Vlastimil@fnbrno.cz
Pediatrická radiologie

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 438 100 Miloslav.rocek@fnmotol.cz