Česká revmatologická společnost

Anglický název:
Czech Rheumatological Society
Latinský název:
Societas Rheumatologica Bohema
Zkratka:
ČRS
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
405

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021)

Předseda

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 +420 234 075 340 vencovsky@revma.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. dr.h.c.

III. interní NRE klinika FN I. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc 2 +420 585 853 374 pavel.horak@fnol.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 +420 234 075 244 pavelka@revma.cz
Pokladník

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 +420 234 075 232 senolt@revma.cz
Člen výboru

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

ARTHROMED, s.r.o Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice 2 revmatologie.dvorak@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 036 zfojtik@fnbrno.cz
Čestný člen výboru

prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

II. interní klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 763 hrncir@fnhk.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Oddělení revmatologie, Klinika dětí a dorostu VFN Ke Karlovu 4, 121 08 Praha 2 +420 224 967 798 pavla.dolezalova@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Ladislav Bortlík

BORMED, s.r.o. revmatologická ambulance Třebovická 5114, 722 00 Ostrava +420 596 938 950 bor-med@volny.cz
Člen výboru

MUDr. Stanislav Macháček

Revmatologická ordinace Jungmannova 16, 110 00 Praha 1 stanislav.machacek@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Heřman Mann

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 mann@revma.cz
Člen výboru

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 +420 234 075 107 olejarova@revma.cz
Člen výboru

MUDr. Dana Tegzová

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 +420 234 075 311 tegzova@revma.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Petr Bradna, CSc.

II. interní GE klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 834 725 bradna@fnhk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Šárka Forejtová

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 +420 234 075 102 forejtova@revma.cz
Člen revizní komise

MUDr. Marie Sedláčková

Revmatologické a rehabilitační oddělení TN Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 082 509 marie.sedlackova@ftn.cz
Člen revizní komise

MUDr. Michal Tomčík

Revmatologický ústav Na Slupi 4, 128 50 Praha 2 +420 234 075 101 tomcik@revma.cz