Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Anglický název:
Czech Society of Allergology and Clinical Immunology
Latinský název:
Societas Bohema Alergologiae et Imunologiae Clinicae Colendis
Zkratka:
ČSAKI
Webová stránka:
Časopis :
Alergie
Přibližný počet členů:
1142
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 22.12.2021 - 21.12.2025)

Předseda

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 23 +420 377 104 343 panzner@fnplzen.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 261 365 222 ilja.striz@ikem.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 435 961 jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 183 125 jiri.litzman@fnusa.cz
Pokladník

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

odd. klin. imunologie a alergologie Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 112 126 dalibor.jilek@kzcr.eu
Člen výboru

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha +420 224 435 961 tomas.milota@fnmotol.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Klinika PNE FN a LF UK tř. E. Beneše 13, 304 60 Plzeň +420 377 402 716 terl@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 273 045 petr.cap@homolka.cz
Člen výboru

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Ústav imunologie a alergologie FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 454 irena.krcmova@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Fuchs

Immunoflow Rychnovská 651, 199 00 Praha 99 +420 286 923 150 mfuchs@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Lenka Sedláčková

Alergologie a klinická imunologie, Gennet, s.r.o Na Poříčí 26, 110 00 Praha +420 242 456 883 sedlackova.len@email.cz
Člen výboru

MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D.

Immuno - Flow, s.r.o Rychnovská 651, 199 00 Praha +420 286 923 150 simona.belohlavkova@seznam.cz
Člen výboru

RNDr. Vlastimil Král, CSc.

odd. klin. imunologie a alergologie Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 751 800 vlastimil.kral@zuusti.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.

Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 671 petr.kucera@fnkv.cz
Člen revizní komise

MUDr. Eva Daňková, CSc.

IMMUNIA s.r.o. Thámova 183/11, 186 00 Praha 8 +420 222 314 018 dankova@immunia.org
Člen revizní komise

MUDr. Jaromír Paukert

Oblastní nemocnice Kolín a.s. Žižkova 146, 280 02 Kolín jar.paukert@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Laboratorní imunologie

RNDr. Vlastimil Král, CSc.

odd. klin. imunologie a alergologie Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 751 800 vlastimil.kral@zuusti.cz
Alergologických sester

Jaroslava Šimoníčková

SYNLAB Czech, s.r.o. Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5 +420 277 010 521 jaroslava.simonickova@synlab.cz
Imunologických laborantů

Olga Jůzová

Oddělení klinické imunologie PLM IKEM Vídeňská Vídeňská, 140 21 Praha 4 - Krč +420 605 922 414 o.juzova@volny.cz
Imunogenetiky

prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

Ústav imunologie FN Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 588 441 111 frantisek.mrazek@fnol.cz