Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Anglický název:
Czech Society of Allergology and Clinical Immunology
Latinský název:
Societas Bohema Alergologiae et Imunologiae Clinicae Colendis
Zkratka:
ČSAKI
Webová stránka:
Časopis :
Alergie
Počet členů společnosti:
1219

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2021)

Předseda

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN alej Svobody 80, 323 00 Plzeň 23 +420 377 104 343 panzner@fnplzen.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Synlab Czech s.r.o. Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5 +420 277 010 521 vit.petru@synlab.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 +420 261 365 222 ilja.striz@ikem.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Ústav imunologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 435 961 jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie FNUSA Pekařská 53, 656 91 Brno +420 543 183 125 jiri.litzman@fnusa.cz
Pokladník

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1 +420 477 751 801 dalibor.jilek@kzcr.eu
Člen výboru

MUDr. Tomáš Rohovský

Alergologie a klinická imunologie, Hornmed, s.r.o. Charbulova 8, 618 00 Brno 18 +420 511 112 593 rohovsky@volny.cz
Člen výboru

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Jihlavská 25, 625 00 Brno 25 +420 532 233 291 Novotna.Bronislava@fnbrno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 273 045 petr.cap@homolka.cz
Člen výboru

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Ústav imunologie a alergologie FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 454 irena.krcmova@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Martin Fuchs

Immunoflow Rychnovská 651, 199 00 Praha 99 +420 286 923 150 mfuchs@centrum.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Oddělení alergologie a imunologie FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 854 314 jaromir.bystron@tiscali.cz
Člen výboru

MUDr. Tomáš Kočí

Astmacentrum s.r.o. Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa 1 +420 487 954 992 t.koci@kkp.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 432 018 petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.

Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 917 petr.kucera@fnkv.cz
Člen revizní komise

MUDr. Tomáš Sýkora

Acredula Benedicta, s.r.o. Masarykovo náměstí 2667, 530 02 Pardubice 2 +420 466 530 596 tm.sykora@centrum.cz
Člen revizní komise

MUDr. Pavel Brož

Alergologie a imunologie s.r.o. Palackého 1463/3, 787 52 Šumperk +420 583 210 885 broz@alergologiesumperk.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Laboratorní imunologie

RNDr. Vlastimil Král, CSc.

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem 1 +420 477 751 800 vlastimil.kral@zuusti.cz
Alergologických sester

Jaroslava Šimoníčková

Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5 +420 277 010 521 jaroslava.simonickova@synlab.cz
Imunologických laborantů

Olga Jůzová

Vídeňská Vídeňská, 140 21 Praha 4 - Krč +420 605 922 414 o.juzova@volny.cz
Imunogenetiky

doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 362 347 antonij.slavcev@ikem.cz