Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Anglický název:
Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Latinský název:
Societas Bohema Anestesiologiae, Resuscitationi et Medicinae Intensivae Colendis
Zkratka:
ČSARIM
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
1214
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (2018 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Klinika anesteziologie, Krajská zdravotní, Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11 +420 602 492 054 vladimir.cerny@csarim.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

KARIM FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 602 745 841 petr.stourac@carim.com
Místopředseda

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

KARIM 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 724 531 204 jan.blaha@csarim.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

KARIM FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 602 751 239 pavel.sevcik@csarim.cz
Pokladník

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

KARIM 2. LF UK a IPVZ FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 602 750 913 vladimir.mixa@csarim.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

KARIM FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 736 644 074 benesj@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín +420 602 750 913 tomas.gabrhelik@bnzlin.cz
Člen výboru

MUDr. Michael Stern, MBA

KAR FNKV Praha Roentgenova 2, 150 00 Praha 5 michael.stern@fnkv.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

KARIM 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 724 802 868 martin.balik@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Dušan Mach

ARO Nemocnice p.o. Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě +420 603 990 292 mach.dusan69@gmail.com
Člen výboru

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 602 152 524 dostapav@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Pavel Michálek , Ph.D., MSc.

KARIM 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 pavel.michalek@vfn.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Daniel Nalos

Masarykova nemocnice, ARO Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 737 230 792 nalosdan@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

KAR 2. LF UK a IPVZ FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 603 489 778 karel.cvachovec@fnmotol.cz
Člen výboru

MUDr. Michal Horáček

KAR 2. LF UK a IPVZ FNM V Úvalu 84, 151 06 Praha 5 - Motol +420 6 034 761 182 michal.horacek@fnmotol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

KARIM - NIP/DIOP, 2. LF UK a IPVZ FN Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 603 280 687 jarmila.drabkova@fnmotol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.

KARIM FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 603 734 612 renata.cerna@fnhk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ivan Herold, CSc.

Oblastní nemocnice, ARO tř. V. Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav +420 731 542 816 ivan.herold@onmb.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Pro ultrazvukové metody
Regionální anestezie
Porodnické anestezie a analgezie
Historie anestezie
Dětské anestézie a intenzivní medicíny
Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
Simulační medicíny
Pro zajištění dýchacích cest