Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Anglický název:
Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics
Latinský název:
Bohemica Societas Rei Ingeniariae Biomedicinali et Disciplinae Informaticae Medicinali Colendis
Zkratka:
ČSBMILI
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
126
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 16.05.2023 -15.05.2027)

Předseda

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky (KBT) FBMI ČVUT nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno +420 224 358 433 hozman@fbmi.cvut.cz
Místopředseda

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Odd. biomedicínského inženýrství U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 +420 221 977 242 martin.mayer@uhkt.cz
Vědecký sekretář

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Katedra přírodovědných oborů (KPO), FBMI ČVUT nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno lenka.lhotska@cvut.cz
Pokladník

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Odd. biomedicínského inženýrství U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 +420 221 977 242 martin.mayer@uhkt.cz
Člen výboru

Ing. Miroslav Zvolský

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 +420 224 972 718 miroslav.zvolsky@uzis.cz
Člen výboru

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky (KBT) FBMI ČVUT nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno +420 603 479 901 roubik@fbmi.cvut.cz
Člen výboru

Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D.

Siemens Healthcare Česká republika Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4 - Michle +420 742 233 810 novakm59@gmail.com
Člen výboru

prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

FEI VŠB TU Ostrava Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (KKBMI) 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava 8 +420 603 836 079 marek.penhaker@vsb.cz
Člen výboru

Ing. David Korpas, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství FVP SLU Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava +420 724 371 316 david.korpas@seznam.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jan Bruthans, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky (KBT) FBMI ČVUT nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno +420 723 426 288 jan@bruthans.cz
Člen výboru

Ing. Jan Havlík, Ph.D.

Katedra teorie obvodů FEL ČUVT Technická 2, 166 27 Praha 6 xhavlikj@fel.cvut.cz
Člen výboru

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.

VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ÚBMI Technická 12, 616 00 Brno kolarova@vut.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc. MBA

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk ebupetranek@hotmail.com
Člen revizní komise

doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.

Spolupracovník VUT v Brně Technická 12, 616 00 Brno chmelarmi@email.cz
Člen revizní komise

doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství (KKBMI)FEI VŠB TU Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava 8 +420 602 935 063 martin.augustynek@vsb.cz