Česká společnost dětské pneumologie

Latinský název:
Societas Bohema Pneumologiae Puerorum Colendae
Zkratka:
ČSDP
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
95

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

Předseda

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP

Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 +420 224 432 018 petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz
Místopředseda

MUDr. Petr Koťátko

Klinika dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2 +420 224 967 743 kotatkop@gmail.com
Vědecký sekretář

MUDr. Tereza Doušová

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 tereza.dousova@gmail.com
Pokladník

MUDr. Tamara Svobodová, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 +420 224 432 018 tamara.svobodova@lfmotol.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Dětská klinika FN a LF UP Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 588 444 448 frantisek.kopriva@fnol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jaromír Paukert

Oblastní nemocnice Kolín a.s. Žižkova 146, 280 02 Kolín jar.paukert@gmail.com
Člen revizní komise

MUDr. Petr Honomichl

1. dětské sanatorium Lochotínská 18, 301 60 Plzeň +420 377 532 124 petrhonomichl@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jindřich Pohl

Pediatrická klinika IPVZ, 1.LF UK TN Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 +420 261 083 693 dr.pohl@seznam.cz