Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

Anglický název:
Czech Society of Paediatric and Adolescent Gynaecology
Latinský název:
Societas Bohema Gynaecologiae Puerorum Adolescentiumque Colendae
Zkratka:
ČSGDD
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
123

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (29.09.2023 – 28.09.2027)

Předseda

MUDr. Dana Ondrová, Ph.D.

Ústav pro péči o matku a dítě Podolské nábř. 157, 147 00 Praha 4 +420 296 511 111 dana.ondrova@upmd.eu
Místopředseda

as. MUDr. Leoš Teslík, IFEPAG

Nemocnice Hořovice Gynekologicko-porodnické odd., K Nemocnici 1106 +420 602 257 527 leos.teslik@seznam.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Helena Neumannová, IFEPAG

GPK Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 00 Praha 2 +420 266 083 250 Neumannova.Helena@seznam.cz
Pokladník

MUDr. Jana Skřenková

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 00 Praha 28 +420 224 967 024 skrenkova@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Dagmar Smetanová, CSc.

GENNET, s.r.o. Kostelní 9, 170 00 Praha 7 +420 222 313 000 Dagmar.Smetanova@gennet.cz
Člen výboru

MUDr. Hana Kosová, Ph.D., IFEPAG

Gynekologie Studentský dům s.r.o. Bechyňova 2571/3, 160 00 Praha 6 +420 23 460 616 ordinace@gynekologie-kosova.cz
Člen výboru

MUDr. Jana Alešová

NZZ Jana Alešová s.r.o, Havířov Svornosti 2 tel: 596 810 168

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Eva Homolková, IFEPAG

Fakultní nemocnice Bulovka Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň eva.homolkova@seznam.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

Porodnicko-gynekologická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 381 jiri.spacek2@fnhk.cz
Člen revizní komise

as. MUDr. Martin Charvát, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 85, 150 00 Praha 5 +420 224 434 267 marty.charvat@seznam.cz