Česká společnost intenzivní medicíny

Anglický název:
Czech Society of Intensive Care Medicine
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Intensivae Colendae
Zkratka:
ČSIM
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
655

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2021 -2024)

Předseda

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC

KARIM 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, Praha 2 +420 224 962 244 martin.balik@vfn.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

ARK FNUSA a LF MU Pekařská 53, Brno +420 543 182 553 sramek@fnusa.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

I. interní klinika FN a LF UK alej Svobody 80, Plzeň +420 377 103 501 matejovic@fnplzen.cz
Pokladník

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

III. interní klinika FN HK Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 832 308 manak@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

KDAR LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 232 825 petr.stourac@gmail.com
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín +420 602 750 913 tomas.gabrhelik@bnzlin.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň +420 377 104 381 benesj@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV Šrobárova 50, Praha 10 +420 267 163 308 fduska@yahoo.com
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 224 435 400 tomas.vymazal@fnmotol.cz
Člen výboru

MUDr. Roman Kula, CSc.

FN, ARK tř. 17. listopadu 1790, Ostrava 8 +420 597 372 706 roman.kula@fno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 832 828 dostapav@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

II. interní klinika VFN U Nemocnice 2, Praha 28 +420 224 962 506 jan.belohlavek@vfn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

KARIM 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2, Praha 2 +420 224 962 243 jan.blaha@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 833 218 parizren@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Department of Anesthesiology, Perioperative medicine and intensive care, Hospital Bory Ivana Kadlečíka 2, 841 06 Bratislava, SK +420 477 112 202 nalosdan@seznam.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Daniel Nalos

Masarykova nemocnice, ARO Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 737 230 792 nalosdan@seznam.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

KARIM - NIP/DIOP 2. LF UK a FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 224 436 791 jarmila.drabkova@fnmotol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ivan Herold, CSc.

ARO, Oblastní nemocnice tř. V. Klementa 147, Mladá Boleslav +420 326 742 301 ivan.herold@onmb.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Mladých anesteziologů a intenzivistů
Neurointenzivní

MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. - JIP Neurocentra Husova 357/10, 460 63 Liberec +420 485 312 700 vera.spatenkova@gmail.com