Česká společnost intervenční radiologie

Anglický název:
Czech Society of Interventional Radiology
Latinský název:
Societas Bohema Radiologiae Intervenientis Colendae
Zkratka:
ČSIR
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
141

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2022 - 2025)

Předseda

prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.

Radiologická klinika FN I. P. Pavlova 6, Olomouc +420 588 443 480 Martin.Kocher@seznam.cz
Místopředseda a vědecký sekretář

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 438 100 Miloslav.rocek@fnmotol.cz
Pokladník

doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.

FN, Radiologická klinika I. P. Pavlova 6, Olomouc +420 585 854 728 mcernam@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Raupach, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 832 326 janraupach@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jakub Hustý

RDK FNB Jihlavská 20, Brno 39 +420 604 518 184 jhusty@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a. s., Radiodiagnostické oddělení Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem +420 475 683 145 lip.cihlar@mnul.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Radek Pádr

Klinika zobrazovacích metod FNM V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 224 438 103 radek.padr@fnmotol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR

Radiodiagnostické odd. ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 +420 973 203 371 charvat@uvn.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jan Kavan

VFN v Praze, Radiodiagnostická klinika U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha +420 224 962 233 kavan_jan@centrum.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Jan Beran, Ph.D.

ZRIR IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 411 +420 261 326 668 honza.beran@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Neuroradiologická