Česká společnost intervenční radiologie

Anglický název:
Czech Society of Interventional Radiology
Latinský název:
Societas Bohema Radiologiae Intervenientis Colendae
Zkratka:
ČSIR
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
141

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE

Klinika zobrazovacích metod FNM V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 737 404 480 rocek.m@seznam.cz
Místopředseda

prof. prim. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.

Radiologická klinika FN I. P. Pavlova 6, Olomouc +420 602 447 233 Martin.Kocher@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Radek Pádr

Klinika zobrazovacích metod FNM V Úvalu 84, Praha 5 - Motol +420 224 438 103 radek.padr@fnmotol.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Raupach, Ph.D.

Radiodiagnostická klinika FN Sokolská 581, Hradec Králové +420 495 832 326 janraupach@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Jakub Hustý

RDK FNB Jihlavská 20, Brno 39 +420 604 518 184 jhusty@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní, a. s., Radiodiagnostické oddělení Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem +420 475 683 145 lip.cihlar@mnul.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.

Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč +420 261 364 145 jan.peregrin@ikem.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.

FN, Radiologická klinika I. P. Pavlova 6, Olomouc +420 585 854 728 mcernam@seznam.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR

Radiodiagnostické odd. ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 +420 973 203 371 charvat@uvn.cz
Člen revizní komise

prim. MUDr. Jan Beran, Ph.D.

ZRIR IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 411 +420 261 326 668 honza.beran@gmail.com

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Neuroradiologická