Česká společnost kardiovaskulární chirurgie

Anglický název:
Czech Society for Cardiovascular Surgery
Latinský název:
Societas Bohema Chirurgiae Cardiovasculari Colendae
Zkratka:
ČSKVCH
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
312

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2022 - 2025)

Předseda

prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

FN Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika a LF Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové jan.vojacek1@fnhk.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.

Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha petr.stadler@homolka.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU Pekařská 53, 656 91 Brno robert.staffa@fnusa.cz
Pokladník

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Kardiocentrum FN Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava radim.brat@fno.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Pekařská 53, 656 91 Brno petr.nemec@cktch.cz
Člen výboru

Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč ivan.netuka@ikem.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

VFN Praha, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 tomas.grus@vfn.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.

VFN Praha, II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 miroslav.spacek@vfn.cz
Člen výboru

MUDr. Štěpán Černý, CSc, MBA

Kardiocentrum, Kardiochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce Roentgenova 37/2, 150 30 Praha stepan.cerny@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Igor Guňka, Ph.D.

Fakultní nemocnice, Transplantační centrum Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové igor.gunka@fnhk.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA

Nemocnice Na Homolce Praha, Kardiochirurgické oddělení Roentgenova 37/2, 150 30 Praha ivo.skalsky@homolka.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.

FN Hradec Králové, Kardiochirurgická klinika FN a LF Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové jharrer@seznam.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Fila, Ph.D.

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Pekařská 53, 656 91 Brno petr.fila@cktch.cz