Česká společnost klinické biochemie

Anglický název:
Czech Society of Clinical Biochemistry
Latinský název:
Societas Bohema Biochemiae Clinicae Colendae
Zkratka:
ČSKB
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
970
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 26.04.2022 - 25.04.2026)

Čestný předseda

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. dr.h.c.

ředitelství Fakultní nemocnice Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 129 palicka@lfhk.cuni.cz
Předseda

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 883 springer@vfn.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 233 racek@fnplzen.cz
Místopředseda

MUDr. Pikner Richard, Ph.D.

OKL, Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 929, 339 01 Klatovy +420 777 170 672 richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Pavel Malina, Ph.D

OKB, Nemocnice Písek a.s. Karla Čapka 589, 397 01 Písek +420 382 772 120 malina@nemopisek.cz
Pokladník

MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň +420 377 104 233 rajdl@fnplzen.cz
Člen výboru

doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 588 443 228 david.friedecky@upol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 841 zimatom@cesnet.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Miroslav Verner

Centrální laboratoř - Nemocnice, a.s. B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice 1 +420 387 873 500 verner@nemcb.cz
Člen revizní komise

RNDr. Hana Benáková, MBA

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 840 benakova@vfn.cz
Člen revizní komise

MUDr. Petr Kocna, CSc.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 +420 224 964 268 +420 224 964 268 kocna@vfn.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Biochemických laborantů

Mgr. Martina Bunešová, MBA

ÚLCHKB 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 435 318 martina.bunesova@fnmotol.cz