Česká společnost klinické farmakologie

Anglický název:
The Czech Society of Clinical Pharmacology
Latinský název:
Societas Bohema Pharmacologiae Clinicae Colendae
Zkratka:
ČSLF
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
58

Členové výboru společnosti

Předseda

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Ústav klinické farmakologie FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba +420 597 374 391 ivana.kacirova@fno.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

Farmakologický ústav, 2. LF UK Plzeňská 221/130, 150 00 Praha 5 +420 257 296 451 farmakologie@lfmotol.cuni.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Ústav farmakologie LF UP a FN Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 551 urbanek@fnol.cz
Pokladník

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Farmakologický ústav LF MU Kamenice 25, 625 00 Brno 25 +420 549 493 070 demlova@med.muni.cz
Člen výboru

prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň E. Beneše 13, 305 99 Plzeň +420 377 402 345 suchyd@fnplzen.cz
Člen výboru

RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

Úslav klinické farmakologie FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 596 362 526 hana.brozmanova@fno.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

Ústav klinické farmakologie LF OU Syllabova 19, 703 00 Ostrava +420 597 374 389 Milan.Grundmann@osu.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Strojil

Ústav farmakologie FN a UP Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 556 strojil@fnol.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

Klinická farmakologie-Nemocnice B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 878 750 petr@nemcb.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prim. MUDr. Miroslav Verner

OKB Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 873 500 +420 387 873 500 verner@nemcb.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Ústav farmakologie LF UP Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 569 anzen@seznam.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.

Farmakologický ústav 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 267 102 402 Jitka.Patockova@lf3.cuni.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

TDM

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

DURG

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D