Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Anglický název:
Czech Society for Clinical Nutrition and Intensive Metabolic Care
Latinský název:
Societas Educationi Valetudinem Publicam Curantium Colendae
Zkratka:
ČSKVIMP
Webová stránka:
Časopis :
Nutrition News
Přibližný počet členů:
310
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise volební období (31.05.2023 - 30.05.2027)

Předseda

doc. MUDr. Pavel Těšínský

JIMP, II. interní klinika pav. S1, FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 168 144 pavel.tesinsky@fnkv.cz; tesinsky@centrum.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

Interní klinika 3.LF UK a Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 781 pavel.kohout@ftn.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

JIP, IV. interní klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 869 fnova@lf1.cuni.cz
Pokladník

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

JIP, Chirurgická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 401 havele@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Wohl, Ph.D.

IKEM U Nemocnice 2, 121 09 Praha +420 236 053 375 petr.wohl@ikem.cz
Člen výboru

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno Jihlavská 340/20, 625 00 Brno +420 532 233 642 Tucek.Stepan@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

Mezioborová JIP Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 1 +420 596 491 687 igor.satinsky@nsphav.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Klinika gerontologická a metabolická, FNHK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 231 pustik@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Beneš

Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 272 647 petr.benes@homolka.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Klinika gerontologická a metabolická, FNHK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 403 manak@lfhk.cz
Člen výboru

MUDr. Kamil Bezděk

ARO, Nemocnice Agel Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín +420 556 773 403 kamil.bezdek@nnj.agel.cz
Člen výboru

MUDr. Michal Šenkyřík

Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 20, 621 00 Brno +420 532 233 052 Senkyrik.Michal@fnbrno.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Vladimír Teplan, CSc.

Klinika nefrologie IKEM Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 363 181 vladimir.teplan@seznam.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.

II. interní klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 102 233 Michal.andel@quick.cz; mich.andel@centrum.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

Klinika gerontologická a metabolická, FNHK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 231 blaha@lfhk.cuni.cz