Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Anglický název:
Czech Society for Clinical Nutrition and Intensive Metabolic Care
Latinský název:
Societas Educationi Valetudinem Publicam Curantium Colendae
Zkratka:
ČSKVIMP
Webová stránka:
Časopis :
Nutrition News
Počet členů společnosti:
310
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

doc. MUDr. Pavel Těšínský

JIMP, II. interní klinika pav. S1, FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 168 144 pavel.tesinsky@fnkv.cz; tesinsky@centrum.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

II. interní klinika, Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč +420 261 083 781 pavel.kohout@ftn.cz
Vědecký sekretář

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

JIP, IV. interní klinika VFN U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 +420 224 962 869 fnova@lf1.cuni.cz
Pokladník

MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

JIP, Chirurgická klinika FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 890 havele@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Centrum pro výzkum a vývoj, LF UK a FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 154 zadak@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Václav Pospíšil

Interní oddělení, Nemocnice U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov nad Ohří +420 353 612 500 kuma.pospisil@seznam.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.

II. interní klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 102 233 Michal.andel@quick.cz; mich.andel@centrum.cz
Člen výboru

MUDr. Igor Satinský, Ph.D.

Mezioborová JIP Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 1 +420 596 491 687 igor.satinsky@nsphav.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Klinika gerontologická a metabolická FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 231 pustik@lfhk.cuni.cz
Člen výboru

MUDr. Petr Beneš

Interní oddělení, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 +420 257 272 647 petr.benes@homolka.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Maňák, Ph.D.

Klinika gerontologická a metabolická FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 832 403 janmanak@usa.net
Člen výboru

MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.

KDDL VFN a 1. LF UK U Nemocnice 2, 121 09 Praha 2 +420 224 967 777 peter.szitanyi@vfn.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Vladimír Teplan, CSc.

Klinika nefrologie IKEM Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 - Krč +420 261 363 181 vladimir.teplan@seznam.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 471 vyhnanek@fnkv.cz
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.

JIP, Interní klinika, FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 051 jiri.charvat@fnmotol.cz