Česká společnost lékařské fyziky

Latinský název:
Societas Bohema Physicae Medicinali Colendae
Zkratka:
ČSLF
Webová stránka:
Přibližný počet členů:
79

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 25.05.2022 - 24.05.2026)

Předseda

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Ústav biofyziky LF UK Plzeň alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň +420 377 593 215 lukas.bolek@lfp.cuni.cz
Čestný předseda

prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

emeritní profesor LF MU v Brně +420 516 410 366 ihrazdira@seznam.cz
Místopředseda

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Salmovská 1, 120 00 Praha 2 +420 224 965 842 benesji@volny.cz
Vědecký sekretář

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Biofyzikální ústav LF MU Kamenice 3, 625 00 Brno 25 +420 549 491 335 vmornst@med.muni.cz
Pokladník

MUDr. Lenka Forýtková, CSc.

Biofyzikální ústav LF MU Kamenice 3, 625 00 Brno +420 549 493 953 lforyt@med.muni.cz
Člen výboru

doc. Ing Karel Hána, Ph.D.

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF UK Studničkova 7, 120 00 Praha hana258@seznam.cz
Člen výboru

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Ústav lékařské biofyziky Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 101 hana.kolarova@upol.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Josef Rosina, Ph.D., MBA

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK Ruská 87, 100 00 Praha 10 +420 267 102 305 jozef.rosina@lf3.cuni.cz
Člen výboru

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.

Katedra biomedicínských oborů LF OU v Ostravě Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh +420 597 091 746 hana.sochorova@osu.cz
Člen výboru

Mgr. Jan Zeman, PhD.

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Salmovská 1, 120 00 Praha 2 +420 723 968 641 honza.zeman@gmail.com
Člen výboru

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie LF UK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 332 kremlacek@lfhk.cuni.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.

LF UK Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové +420 495 816 462 hanus@lfhk.cuni.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.

Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Salmovská 1, 120 00 Praha 2 +420 603 150 292 jkymplova@volny.cz
Člen revizní komise

Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.

Ústav lékařské biofyziky Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc +420 585 632 113 jaromir.vachutka@upol.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Telemedicína