Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny

Anglický název:
Czech Society of the Hospital Epidemiology and Hygiene
Latinský název:
Societas Bohema Epidemiologiae Hygienaeque Hospitalium Colendis
Zkratka:
SNEH
Webová stránka:
Počet členů společnosti:
61

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

Předseda

MUDr. Pavel Totušek

Franty Kocourka 2/3077, 150 00 Praha 5 +420 602 243 147 pavel.totusek@gmail.com
Místopředseda

MUDr. Iva Šípová

Infekční odd.očkovací centrum - Nemocnice a.s. B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice +420 387 874 661 sipova@nemcb.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Marie Kolářová, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Kamenice 735/5, 625 00 Brno 25 +420 549 491 380 mkolar@med.muni.cz
Pokladník

MUDr. Jaroslav Jirouš

Oddělení epidemiologie FN E. Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň +420 377 103 840 jirous@fnplzen.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Jarmila Kohoutová

Oddělení nemocniční hygieny FN I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc +420 585 442 335 jarmila.kohoutova@fnol.cz
Člen výboru

Mgr. Dana Vaculíková

Oddělení hygieny KZ a.s., Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem +420 477 112 024 dana.vaculikova@kzcr.eu
Člen výboru

MUDr. Lenka Hobzová

Oddělení nemocniční hygieny FN Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 923 lenka.hobzova@fnhk.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Václava Ryantová

v.ryantova@gmail.com
Člen revizní komise

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.

Státní zdravotní ústav Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 +420 267 082 284 Vera.melichercikova@szu.cz
Člen revizní komise

MUDr. Eva Míčková

Formánkova 435, 500 11 Hradec Králové mickoeva@gmail.com