Česká společnost nukleární medicíny

Anglický název:
Czech Nuclear Medicine Society
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Nucleari Colendae
Zkratka:
ČSNM
Webová stránka:
Časopis :
Počet členů společnosti:
324
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

Předseda

MUDr. David Zogala, Ph.D.

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN Salmovská 3, 120 00 Praha 2 +420 224 965 700 david.zogala@vfn.cz
Místopředseda pro zahraniční styky, delegát UEMS

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 444 262 milan.kaminek@fnol.cz
Místopředseda

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 444 262 pavel.koranda@fnol.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Martin Havel, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 373 400 havel.martin@gmail.com
Pokladník

MUDr. Petr Libus

Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice p.o. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod +420 569 472 368 petr.libus@onhb.cz
Člen výboru

Mgr. Igor Tichý

Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 1 +420 518 601 472 tichy.igor@nemkyj.cz
Člen výboru, delegát EANM

MUDr. Otto Lang, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 267 163 286 otto.lang@fnkv.cz
Člen výboru

Ivana Kuníková, Bc.

Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 +420 267 162 477 ivana.kunikova@fnkv.cz
Člen výboru a koordinátor pro mezioborovou spolupráci

MUDr. Irena Maříková

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN Salmovská 3, 120 00 Praha 2 +420 224 961 111 irkom@email.cz
Člen výboru

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 443 653 Jaroslav.Ptacek@fnol.cz
Člen výboru

PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 +420 532 233 580 stepan.jiri@fnbrno.cz
Člen výboru

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.

Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov +420 565 355 493 msimanek@hospital-pe.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 601 petr.vlcek@fnmotol.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Kateřina Táborská

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 626 katerina.taborska@fnmotol.cz
Člen revizní komise

MUDr. Jiří Hrbáč

Oddělení nukleární medicíny, Slezská nemocnice Olomoucká 470/86, 746 01 Opava 1 +420 553 766 483 jiri.hrbac@nemocnice.opava.cz
Člen revizní komise

MUDr. Vladimír Dedek, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 373 430 vladimir.dedek2@fno.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Imunoanalytická
Klinická

MUDr. Martin Havel, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 373 400 havel.martin@gmail.com
Radiofarmaceutická

Mgr. Igor Tichý

+420 518 601 472 tichy.igor@nemkyj.cz
Fyzikální

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 9 +420 588 443 653 Jaroslav.Ptacek@fnol.cz
Technologickoošetřovatelská

Mgr. Blanka Dočekalová

Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod +420 569 472 368 blanka.docekalova@onhb.cz