Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Anglický název:
Czech Society of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery
Latinský název:
Societas Bohema Otolaryngologiae et Capitis Collique Chirurgiae Colendis
Zkratka:
ORL
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
1099
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2023)

Předseda

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 434 301 jan.plzak@fnmotol.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN LF UK v HK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 495 833 790 viktor.chrobok@fnhk.cz
Místopředseda

MUDr. Jitka Vydrová

Hlasové a sluchové centrum Praha, Medical Healthcom spol. s.r.o. Opatovská 1763, 149 00 Praha 4 - Chodov +420 230 234 960 vydrova@medico.cz
Místopředseda

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku , LF Ostravské univerzity 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba +420 597 375 801 pavel.kominek@fno.cz
Pokladník

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně, LF MUNI Pekařská 53, 656 91 Brno +420 602 809 593 b.gal@fnusa.cz
Vědecký sekretář

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno Černopolní 9, 602 00 Brno +420 602 809 593 Slapak.ivo@fnbrno.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

ORL klinika ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 203 161 jaromir.astl@uvn.cz
Člen výboru

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 +420 224 434 300 jan.betka@fnmotol.cz
Člen výboru

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Sokolská 581 +420 495 833 126 jakub.drsata@fnhk.cz
Člen výboru

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

Klinika otorhinolaryngologie 2. lékařské fakulty v Praze Fakultní nemocnice v Motole +420 224 432 601 jiri.skrivan@fnmotol.cz
Člen výboru

doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava – Poruba karol.zelenik@fno.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jan Kastner, Ph.D.

ORL ambulance Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun 1 +420 495 834 943 jkastner@email.cz
Člen revizní komise

doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové +420 495 834 943 petr.celakovsky@fnhk.cz
Člen revizní komise

MUDr. Michal Zábrodský

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol +420 224 434 357 michal.zabrodsky@fnmotol.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Laryngologická

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.

michal.zabrodsky@fnmotol.cz
Mladých ORL

MUDr. Martin Formánek, Ph.D

martin.formanek@fno.cz
Onkologická

Prof.MUDr. Jan Klozar, CSc.

jan.klozar@fnmotol.cz
Endokrinochirurgická

Prof.MUDr. Jaromír Astl, CSc.

jaromir.astl@uvn.cz
Rinologická

MUDr. Milan Svoboda

svoboda@nemcb.cz
Otoneurologická

MUDr. Lukáš Lavička

zdenek.cada@fnmotol.cz
Chirurgie lební baze

MUDr. Jitka Vydrová

martin.chovanec@fnkv.cz
Dětské ORL

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

slapak.ivo@fnbrno.cz
Pro foniatrii a audiologii

MUDr. Lukáš Lavička

lavickal@seznam.cz
Ambulantních ORL lékařů

MUDr. Jitka Vydrová

vydrova@gmail.com
Lůžkových oddělení

Prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D.

jarkraus@post.cz
Otologická

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

jiri.skrivan@fnmotolcz
Sekce poruch dýchání ve spánku

MUDr. Martina Ondrová, Ph.D.

martnovak@seznam.cz
Slinných žláz

Prof. MUDr. Ivo Stárek, Csc.

stareki@fnol.cz