Česká společnost paliativní medicíny

Anglický název:
Czech Society Palliative Medicine
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Palliativae Colendae
Zkratka:
ČSPM
Webová stránka:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2020 - 2024)

Předseda

MUDr. Ondřej Kopecký

VFN Praha, Klinika paliativní medicíny VFN Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2 email: ondrej.kopecky@vfn.cz
Místopředseda

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno +420 608 642 076 email: oslama@mou.cz
Místopředseda

MUDr. Irena Závadová

Mobilní hospic Cesta domů, z.ú. Heleny Kočvářové 1583/1, 140 00 Praha 4 +420 775 556 922 email: irena.zavadova@cestadomu.cz
Vědecký sekretář

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Centrum paliativní péče Dykova 1165/15, 100 00 Praha 10 email: m.loucka@paliativnicentrum.cz
Člen výboru

MUDr. Mahulena Exnerová

Člen výboru

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Člen výboru

Mgr. Marek Uhlíř

Revizní komise

Předseda revizní komise

MUDr. Jindřich Polívka, MHA

Ústav hematologie a krevní transfuze U nemocnice 1094/1, 128 00 Praha 2 +420 737 338 841 email: jinpol@gmail.com, jindrich.polivka@uhkt.cz
Člen revizní komise

Mgr. Jiří Krejčí, z.ú.

Senovážné náměstí 994/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 mob: 776 066 758 email: jirikrejci@centrum.cz
Člen revizní komise

MUDr. Svoboda Pavel

Nemocnice Nové Město na Moravě Ždárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě mob: 736 503 951, paul.freedom@centrum.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Dětské paliativní péče
Sekce geriatrické paliativní péče
Sekce pro etiku v paliativní péči