Česká společnost plastické chirurgie

Anglický název:
Czech Society of Plastic Surgery
Latinský název:
Societas Bohema Chirurgiae Plasticae Colendae
Zkratka:
ČSPCH
Webová stránka:
Časopis :
Přibližný počet členů:
159
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti

Předseda

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 267 163 030 andrej.sukop@fnkv.cz
Místopředseda

MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA Berkova 34, 612 00 Brno +420 543 185 611 zdenek.dvorak@fnusa.cz
Vědecký sekretář

prim. doc. MUDr. Aleš Nejedlý

Klinika plastické chirurgie FNKV Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 +420 420 267 163 030 a.nejedly@volny.cz
Pokladník

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Klinika plastické chirurgie a 1. LF UK Budínova 2, 148 00 Praha 414 +420 266 083 204 mestak@gmail.com
Člen výboru

prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.

Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc +420 420 588 443 147 bzalesak@gmail.com
Člen výboru

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin Chirurgické kliniky FN a LF UK Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové +420 603 869 203 fibir@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Martin Molitor, Ph.D.

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 +420 721 277 582 martinmolitor1@gmail.com
Člen výboru

prim. MUDr. Alena Schmorancová

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie dr. K. Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou +420 721 308 039 alena.schmorancova@seznam.cz
Člen výboru

prim. MUDr. Vladimír Mařík

Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice a.s. Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice +420 606 823 837 marik@vmarik.eu

Revizní komise

Předseda revizní komise

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA Berkova 34, 612 00 Brno 12 +420 543 185 611 jiri.vesely@fnusa.cz
Člen revizní komise

MUDr. Pavel Kurial

Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice 1 +420 723 021 615 info@kurial.cz
Člen revizní komise

MUDr. Václav Poláček, CSc.

Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 +420 266 083 204 Dr.vpolacek@centrum.cz

Seznam sekcí a kontaktů předsedů

Ipras,espras,ebopras