Česká společnost posudkového lékařství

Anglický název:
Czech Society of Assessment Medicine
Latinský název:
Societas Bohema Medicinae Arbitrariae Colendae
Zkratka:
ČSPL
Časopis :
Přibližný počet členů:
92
Soubory ke stažení:

Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022)

Předseda

MUDr. Julie Wernerová

MPSV - ČR Podskalská 19, 120 00 Praha 2 +420 950 192 699 julie.wernerova@mpsv.cz
Místopředseda

MUDr. Jiřina Ramianová

ČSSZ Zelená 3158/34a, 700 30 Ostrava 30 +420 596 662 606 jirina.ramianova@cssz.cz
Vědecký sekretář

MUDr. Jan Boháč

IPVZ Ruská 85, 100 05 Praha 10 - Vinohrady +420 271 019 250 bohac@ipvz.cz
Pokladník

MUDr. Vladimír Koreň

ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 +420 973 202 717 vladimir.koren@uvn.cz
Člen výboru

MUDr. Jan Stacke

Referát posudkové služby OSSZ Erbenova 1, 268 02 Svitavy 2 +420 461 576 177 jan.stacke@seznam.cz
Člen výboru

MUDr. Pavel Moš

Odd. LPS, Pracoviště ČSSZ Slezská 839, 500 03 Hradec Králové +420 495 076 149 pavel.mos@cssz.cz
Člen výboru

PhDr. Jitka Pirochová

ČSSZ, odbor vzdělávání a právní agendy LPS Křížová 25, 225 08 Praha 5 +420 257 062 836 jitka.pirochova@cssz.cz

Revizní komise

Předseda revizní komise

PhDr. Anna Arnoldová

ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 +420 257 062 460 anna.arnoldova@cssz.cz
Člen revizní komise

MUDr. Zdeňka Vítková

Odd. LPS, ČSSZ Sokolovská 855, 190 00 Praha 9 +420 284 005 193 zdenka.vitkova@cssz.cz
Člen revizní komise

MUDr. Ladislav Brigant

IPVZ Ruská 85, 105 00 Praha 10 +420 271 019 250 brigant@ipvz.cz